Naturavita


Brend Naturavita rođen je u Pitomači gdje se njeguje proizvodnja na vlastitim poljima, držeći se pritom najviših standarda kvalitete u proizvodnji ljekovitog bilja. Obitelj, zajedništvo, autentič­nost - ove 3 riječi najbolje opisuju Naturavita čaj.

Počeci Spider grupe sežu u 1991. godinu, a tijekom godina se Gru­pa razvila u vodećeg prerađivača i proizvođača ljekovitog bilja u regiji.

U Jan Spideru godišnje se preradi oko 1700 do 1800 tona suhog bilja, čije se komponente nalaze i u Natu­ravita vrećicama čaja.

Nošeni obiteljskim duhom i tradicijom, Naturavita čajeve razvija tim stručnjaka koji brine o uzgoju i preradi bilja po principu od polja do stola. Nabava sirovine za čaj vrši se na samom izvoru, čime se du­goročno osigurava kvalitetna i provjerena sirovina. Kao dokaz kvalitete, Spider Grupa raspola­že mnogobrojnim certifikatima: IFS FOOD, HACCP, UEBT/UTZ, KOSHER standardi upravljanja kvalitetom s čime može potkrije­piti tvrdnju da se briga o sirovina­ma vodi od polja do same šalice.

Unutar portfelja koji distribuira Atlantic Grupa nalaze se cjelokupni asortiman Naturavita čaja počevši od osnovnih okusa, do novih i modernih kombinacija okusa funkcionalnih čajeva te čajevi u rinfuzi.

Bez puno priče. Priča o Naturaviti je priča samo o čaju. Prepustite se istraživanju okusa.

TRŽIŠTA