EU projekt


U tijeku je provedba projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“

  • Nositelj projekta:  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.
  • Projektni partner:  Institut Ruđer Bošković
  • Ukupna vrijednost projekta:  9.624.108,59 kn
  • Ukupni prihvatljivi troškovi:  9.494.262,88 kn
  • EU udio u financiranju projekta:  6.017.755,88 kn
  • Razdoblje provedbe projekta:  17.08.2020.-17.08.2023.
  • Voditelj projekta i kontakt osoba:  Ivan Pavelić, [email protected]

Tvrtka ATLANTIC CEDEVITA d.o.o je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Istraživanjem trenutačnog stanja na tržištu hrane, uočen je nedostatak optimiziranih obroka za preživljavanje. Obroci za preživljavanje koji se trenutno nude na tržištu u pravilu imaju ograničen energetski sadržaj, prvenstveno se sastoje od ugljikohidrata (šećera) i masti, većeg su volumena, specijalizirani su za isključivo jednu vrstu korisnika, gotovo uvijek ih je neophodno konzumirati s adekvatnom količinom vode itd. Drugim riječima, pregledom tržišta nije pronađena hrana za preživljavanje u obliku komprimirane tablete s proteinima, male mase – veličine jednog zalogaja.

Tako je svrha predmetnog projekta postala istražiti i razviti novi proizvod - obrok za preživljavanje u formi komprimiranih tableta, superiornih tehničkih performansi i nutritivnog sastava, namijenjen korištenju u životno ugrožavajućim situacijama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je razviti obrok za preživljavanje nove generacije, u formi komprimirane tablete na bazi ugljikohidrata i biljnih proteina, superiornih nutritivnih i organoleptičkih karakteristika s visokim potencijalom internacionalizacije, te posljedičnim povećanjem konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu dodataka prehrani.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1: Demonstrirana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept projekta,
  • R2: Razvijen novi proizvod – funkcionalan prototip i
  • R3: Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Ostvarenjem navedenih rezultata postići će se specifični projektni ciljevi:

SC1: Razviti inovativni Obrok za preživljavanje nove generacije (komprimirana tableta) s visokim potencijalom internacionalizacije te povećati konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu i

SC2: Učinkovitom suradnjom s organizacijom za istraživanje i širenje znanja ojačati interni kapaciteti tvrtke za komercijalizaciju rezultata in-house istraživačkih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
[email protected]