Odgovornost prema financijskim institucijama


Atlantic Grupa svake godine svojim uspješnim poslovanjem potvrđuje status vodećeg regionalnog distributera i jednog od vodećih proizvođača robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi. Kao kompanija čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze,  u kontinuitetu ostvarujemo rezultate koje najavljujemo, na temelju čega nas tržište kapitala, kao i naši dioničari, prepoznaju kao transparentnu, odgovornu i perspektivnu kompaniju. Uz konstantan rad na izgradnji i razvoju kvalitetnih uvjeta za rad i prepoznatljive korporativne kulture, dodatni fokus smo usmjerili na jačanje našeg upravljačkog tima i unapređenje kapaciteta. Istovremeno, kompanija je kontinuirano posvećena upravljanju rizicima, održavanju likvidnosti i upravljanju svojim financijskim obvezama. Zahvaljujući svim ovim čimbenicima, Atlantic Grupa je prema jednom istraživanju Euromoney-a, vodećeg svjetskog financijskog časopisa, proglašena najbolje vođenom kompanijom u Hrvatskoj te najbolje vođenom kompanijom u sektoru hrane i pića u regiji središnje i istočne Europe u 2015. godini.

OSTVARENJE NA DIONIČKOM TRŽIŠTU

U 2020. godini Atlantic Grupa dobila je prvu nagradu za najbolje odnose s investitorima kojom Poslovni dnevnik odaje priznanje investicijske zajednice tvrtkama koje imaju fer i transparentne odnose prema investitorima.
Nagrada je dodijeljena po 11. put, na zajedničkoj konferenciji Zagrebačke burze i fondovske industrije Izazov promjene u Rovinju. Dodjeljuje ju Poslovni dnevnik u suradnji s Burzom čime odaje priznanje investicijske zajednice tvrtkama koje imaju fer i transparentne odnose prema investitorima. U konkurenciju ulaze društva iz sastava indeksa CROBEX te društva uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze, a o nagrađenima se odlučuje temeljem statističkih kriterija koji se odnose na poštovanje Pravila Burze od strane izdavatelja te na osnovi ankete provedene među sudionicima tržišta kapitala. To je drugi put da ja Atlantic Grupa dobitnik ove nagrade nakon što je 2018. također osvojila prestižnu titulu najbolje kompanije u odnosima s investitorima.


KORPORATIVNO UPRAVLJANJE


Atlantic Grupa predstavlja uspješan poslovni sustav s tvrtkama u regiji jugoistočne Europe, na europskom Zapadu, jednako kao i Istoku. U odnosu prema svim dionicima odgovornost je integralni dio strategije razvoja kompanije, a rastom i širenjem poslovanja širi se i spektar odgovornosti prema unutarnjem i vanjskom okruženju te svijest o mogućnostima i potrebi vlastitog utjecaja na unapređenje općih uvjeta oko nas. Ovo dokazuje i nagrada za najbolje korporativno upravljanje u Hrvatskoj koju su Atlantic Grupi 2016. dodijelili Poslovni tjednik Lider i Centar za istraživanje na konferenciji Korporativno upravljanje u Hrvatskoj.

Atlantic Grupa od svog osnutka, odnosno uvrštenja na ZSE svoje poslovne aktivnosti temelji na Kodeksu korporativnog upravljanja kojim su značajno unaprijeđeni standardi transparentnosti poslovanja u skladu s direktivama Europske Unije i pozitivnom hrvatskom zakonodavstvu. Navedenim kodeksom Atlantic Grupa je definirala procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa i struktura nadležnih za odlučivanje, osigurava izbjegavanje sukoba interesa, efikasan unutarnji nadzor i učinkoviti sustav odgovornosti. Istim je regulirana i obveza javnog objavljivanja podataka u kategorijama cjenovno osjetljivih informacija, sve u nastojanju da se osigura jednakost postupanja prema dioničarima i transparentnost informacija za postojeće i buduće investitore. U skladu s dosljednom primjenom načela Kodeksa, Atlantic Grupa se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje. Osim navedenog, Atlantic Grupa je potpisnik Kodeksa etike u poslovanju, čiji je inicijator Hrvatska gospodarska komora. Navedenim Kodeksom utvrđene su smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva. Takvim određivanjem etičkih kriterija pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Hrvatskoj s poslovnom sredinom u kojoj djeluju. Pristupanju Kodeksu etike potpisnice se obvezuju na odgovorno i etično ponašanje prema drugim tvrtkama na tržištu, te na razvoj kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima Atlantic Grupa je izradila Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja, kojom je potvrdila djelovanje i razvoj u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja u svim segmentima poslovanja. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja javno je objavljena na Internet web stranici društva www.atlanticgrupa.com kao i na službenim Internet stranicama Zagrebačke burze d.d.

TRANSPARENTNO POSLOVANJE


Javnom ponudom dionica Atlantic Grupe (kraj 2007. godine) i uvrštenjem u službenu kotaciju Zagrebačke burze, Atlantic Grupa je dodatno potvrdila svoje opredjeljenje ka transparentnom poslovanju i komunikaciji prema svim zainteresiranim javnostima. Nakon što je izmjenom Pravila Zagrebačke burze otvorena mogućnost uvrštenja u Vodeće tržištem u rujnu 2018. godine, Atlantic Grupa je napravila dodatni iskorak prelazeći iz službenog u Vodeće tržište Zagrebačke burze. Transparentno komuniciranje sa svim dionicima Atlantic Grupe prisutno je od poslovnih početaka, a tijekom posljednjih dvadeset godina konstantan je trud na sustavnom unapređenju ovog procesa. Primjerice, Prospekt inicijalne javne ponude dionica Atlantic Grupe ocijenjen je kao jedan od najopsežnijih i najdetaljnijih do tada.

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
[email protected]