FINANCIJSKI REZULTATI


2019

Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2019 PDF (518,2 KB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe u H1 2019 PDF (857,1 KB)

Nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Atlantic Grupe za Q1 2019 PDF (1,1 MB)

Konsolidirani nerevidirani financijski rezultati AG u prvom kvartalu 2019. godine PDF (1,2 MB)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com