UN GLOBAL COMPACT IZVJEŠTAJ

UN Global Compact izvještaj
DOWNLOAD

PDF (1,2 MB)


KONTAKTI KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

T +385 1 2413 904
F +385 1 2413 901
[email protected]


KONTAKTI ZA NOVINARE

T +385 1 2413 971
T +385 1 2413 972
F +385 1 2413 901
[email protected]