Farmacia


Atlantic Grupa je sa svojim ljekarničkim jedinicama oformila najveći privatni lanac ljekarni u Hrvatskoj. Lanac objedinjuje ljekarne i specijalizirane trgovine za promet lijekovima i dodacima prehrani jedan od ključnih čimbenika poslovanja, ali i konsolidacije na ljekarničkom tržištu. Kontinuiranim razvojem poslovanja i struke te stvaranjem korektnih partnerskih odnosa formiran je jedan od vodećih subjekata u ljekarničkom segmentu prepoznatljiv pod brandom FARMACIA.

Atlantic Grupa je kao jedan od svojih strateških ciljeva u ovom segmentu definirala formiranje uzorno postavljenog i organiziranog hrvatskog nacionalnog ljekarničkog lanca, prema najvišim standardima ljekarničke struke, čija bi kvaliteta bila prepoznata prvenstveno od strane pacijenta.

Važan element strategije kompanije u razvoju vlastitog i ukupnog ljekarničkog poslovanja predstavlja sustav razvoja ljekarničke struke, s osobitim naglaskom na edukaciju postojećeg i ulaganje u razvoj novog farmaceutskog kadra. U okviru ove strategije Atlantic Grupa je osnovala edukacijski centar kao okosnicu ukupnog edukacijskog programa, u okviru kojeg će se pažljivo i detaljno razvijati sustavi edukacije za pojedina radna mjesta, kao i individualna edukacija prema potrebama pojedinačnih djelatnika. Veliku važnost unutar ovog programa, uzimajući u obzir važnost formalnog stručnog obrazovanja, pridajemo i delegiranju naših zdravstvenih djelatnika na postdiplomski studij pri Farmceutasko-biokemijskom fakultetu.

TRŽIŠTA

PHARMA

PROIZVODI