25.07.2016. INVESTITORI

Najava sjednice Uprave društva


ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
VRIJEDNOSNICA: ATGR-R-A / ISIN:HRATGRRA0003
ATGR-O-216A / ISIN: HRATGRO216A9
KOTACIJA: Zagrebačka burza
Zagreb, 25. srpnja 2016.

Najava sjednice Uprave Društva


Sukladno članku 124. Pravila Zagrebačke burze, Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu:
Društvo) objavljuje da će se dana 27. srpnja 2016. održati sjednica Uprave Društva na kojoj
će se razmatrati konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaj Društva za prvo
polugodište 2016.


Atlantic Grupa d.d.