13.05.2016. INVESTITORI

Obavijest o rezultatima izdanja obveznica Atlantic Grupa d.d. dospijeća 2021.


Atlantic Grupa dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu,
Miramarska 23, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS):

080245039, OIB: 71149912416 (“Izdavatelj“, “Atlantic Grupa“) izdala je javnom ponudom 17.
lipnja 2016. Obveznice u nominalnom iznosu od HRK 200.000.000,00 fiksne godišnje
kamatne stope od 3,125% koja se isplaćuje polugodišnje s oznakom ATGR-O-216A, ISIN:
HRATGRO216A9, dospijeća 17. lipnja 2021. (dalje u tekstu:“Obveznice“).

Obavijest o izdanju obveznica
PDF (325,7 KB)