05.03.2020. INVESTITORI

Otkup vlastitih dionica


Atlantic Grupa d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) ovim putem obavještava da će Uprava Društva,

 u skladu s Odlukom o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica i Odlukom o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara, usvojenima na sjednici Glavne skupštine Društva od 27. lipnja 2019. godine, tijekom 2020. godine vršiti otkup vlastitih dionica sa svrhom ostvarenja programa nuđenja dionica zaposlenicima Društva i zaposlenicima s njim povezanih društava. Najveći broj vlastitih dionica koje će Društvo steći u 2020. godini je 22.000 (dvadeset dvije tisuće) dionica.

Otkup vlastitih dionica
PDF (186,2 KB)