11.05.2011. INVESTITORI

Poziv na Glavnu skupštinu 20.lipnja 2011.


Uprava društva Atlantic Grupa d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, je dana 27. travnja 2011. g. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na  Glavnu skupštinu  Atlantic Grupe d.d. koja će se održati dana 20. lipnja 2011. godine s početkom u 12:00 sati u prostorima hotela Regent Esplanade Zagreb, Mihanovićeva 1, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
  2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2010. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva za poslovnu godinu 2010., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini  2010.
  3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu godinu 2010.
  4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.
  5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.
  6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva
  7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu
Poziv na Glavnu skupštinu
PDF (295,8 KB)
Godišnje izvješće za 2010.
PDF (2,0 MB)
Izvješće Nadzornog odbora za 2010.
PDF (248,1 KB)