09.01.2012. KORPORATIVNE

Imenovana uža Uprava Atlantic Grupe


Uslijed nove organizacije poslovanja Atlantic Grupe, koja od siječnja 2012. godine podrazumijeva podjelu na 11 strateških poslovnih područja umjesto dosadašnje divizionalne organizacije, imenovana je i nova Uprava društva koja ima četiri člana.

Novu Upravu Atlantic Grupe od 1. siječnja čine Predsjednik Uprave Emil Tedeschi, te članovi Uprave Mladen Veber nadležan za operativno poslovanje, Neven Vranković nadležan za korporativne aktivnosti i Zoran Stanković nadležan za financije i poslovni razvoj.

Uz Upravu Društva, ključnu ulogu u upravljanju poslovanjem i njegovu razvoju ima Odbor strateškog menadžmenta, kojeg čini 15 članova nadležnih za poslovna područja u novoj organizaciji (Kava, Snack, Delikatesni namazi, Pića, Pharma i osobna njega, Sportska i aktivna prehrana, 4 poslovna područja u Distribuciji) i korporativne funkcije. Dosadašnji članovi Uprave Atlantic Grupe u ranijem širem sastavu preuzeli su upravljačke i strateške funkcije u okviru ovog važnog izvršnog tijela.