07.05.2012. KORPORATIVNE

Izvješće Nadzornog odbora


Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2011. godinu možete preuzeti na linku ispod.

Izvješće NO2011_VF
DOCX (28,9 KB)