27.04.2012. KORPORATIVNE

Kodeks korporativnog upravljanja


U prilogu se nalazi Kodeks korporativnog upravljanja Atlantic Grupe.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ATLANTIC GRUPE d.d._vf
PDF (220,3 KB)