13.10.2015. KORPORATIVNE

Korporativni video Atlantic Grupe


U nastavku možete pogledati korporativni promo video Atlantic Grupe. Ovaj video uz lajtmotiv oceana daje pregled poslovanja  kompanije i daje najbolji uvid u njen razvoj, bitne brojke, poslovna područja, brandove, distribucijsko poslovanje, financijske naglaske, planove vezane uz internacionalizaciju te u konačnici u korporativnu kulturu.