20.10.2017. KORPORATIVNE

Novi vizualni identitet Atlantic Grupe


Vođeni estetikom modernog minimalizma koja jasno komunicira identitet Atlantic Grupe predstavili smo novi pojednostavljen logo kompanije s većim i uočljivijim nazivom kompanije bez dodatnih simbola.

Novi logotip inspiraciju vuče iz oblika Atlantskog oceana koji povezuje zemlje starog i novog svijeta, baš kao što Atlantic Grupa kroz rast i otkrivanje novih poslovnih prilika spaja nova i postojeća tržišta. S-krivulja kojom se ocean proteže zemaljskom kuglom od sjevera prema jugu inspirirala je oblik vala koji logotip jednostavnom intervencijom pretvara u moćan korporativni simbol.

Jednostavnosti logotipa pridonosi čisti dizajn fonta koji upućuje na orijentiranost ka optimizaciji  etablirajući Atlantic Grupu kao suverenu, snažnu i kreativnu kompaniju. Uz vidljiva unapređenja, zadržani su vizualni elementi koji prepoznatljivo oslikavaju organizacijske vrijednosti i pokretačku snagu Atlantica. Tako smo ostali vjerni crvenoj i sivoj boji, koje predstavljaju strast i snagu te stabilnost i sigurnost, kao i obliku vala u kojem se ogleda naša kreativnost  brišući staro i stvarajući novo.