30.11.2018. KORPORATIVNE

Uspješno proveden EU projekt „Cedevita Healthy OTG"


Uspješno proveden EU projekt „Cedevita Healthy OTG" - Razvoj novog, zdravijeg i niskokaloričnog vitaminskog instant napitka.

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Cedevita d.o.o. u suradnji s projektnim partnerom Institutom Ruđer Bošković je uspješno dovršila razvoj novog, zdravijeg i niskokaloričnog vitaminskog instant napitka te nakon 27 mjeseci provedbe projekta ostvarila ključne preduvjete za održiv rast i razvoj tvrtke na vanjskim tržištima. 

Uz savjetodavnu podršku tvrtke Sense savjetovanje d.o.o., Cedevita d.o.o. je uspješno upravljala projektnim aktivnostima. Zahvaljujući provođenju projekta sukladno pravilima provedbe EU projekata, očekuje se da će po odobravanju Završnog izvještaja o provedbi projekta ostvarena apsorpcija ugovorenog iznosa EU sredstava iznositi visokih 98%, uz ostvarene uštede nastale provedbom 17 postupaka nabave roba i usluga. 

Uspješnost u provedbi projekta potvrđuju i sljedeći ostvareni rezultati:
◦Demonstrirana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept projekta
◦Razvijen novi proizvod – funkcionalan prototip
•Provedena ocjena tehničke izvedivosti i komercijalnog potencijala novog proizvoda
•Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni stručnoj i zainteresiranoj javnosti
 

Završetkom projekta omogućeno je značajan napredak sadašnjeg proizvoda namijenjenog potrošačima u pokretu, Cedevita GO!, kroz formulacijsku i tehnološku inovaciju ali i inovativnim oblikom pakiranja. Cilj je napraviti novi proizvod koji će zadovoljiti sve zahtjevnije kriterije potrošača, posebno iz područja zdravlja i prehrane.