08.06.2021. KORPORATIVNE

Uspješno završena certifikacija integriranih sustava kvalitete


Atlantic Grupa već devet godina uspješno surađuje s vanjskim partnerom, društvom DNV koje provodi vanjske revizije sustava kvalitete, okoliša i energije u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, HACCP, FSSC 22000 i IFS.

Završni sastanak na kojem su predstavljeni glavni nalazi vanjske revizije Atlantic Grupe održan je 30. lipnja putem internetske aplikacije i označio je kraj trećeg trogodišnjeg razdoblja certificiranja.

Zbog epidemioloških razloga, 2020. i 2021. vanjske revizije provodile su se na lokacijama u potpunosti ili djelomično, ovisno o zahtjevima norme i vlasnicima sustava certifikacije. Tako je npr. revizija za potrebe norme IFS provedena u potpunosti na lokaciji, revizija za potrebe norme FSCC 22000 djelomično na lokaciji, a djelomično putem interneta (na daljinu), dok druge norme omogućuju reviziju na daljinu.

U posljednje dvije godine lokacije Atlantic Cedevita (Zagreb), Atlantic Droga Kolinska (Kava Izola), Atlantic Štark (Ljubovija) i Atlantic Grand (Beograd) na zahtjev su trgovaca izvršile zahtjevan prijelaz s certifikata norme FSSC 22000 na certifikat IFS-a. Do kraja godine taj će postupak biti završen i na proizvodnim lokacijama u Bijeljini i Skoplju.

Za revizije prema zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 primjenjuje se načelo certificiranja na više lokacija, što omogućuje veću fleksibilnost postupka u velikim poduzećima i ističe interne kontrole postupaka. Revizije se provode na temelju uzorkovanja, pa je tako ove godine pregledan sljedeći broj lokacija, nositelja pojedinačnih certifikata:

Certifikati.JPG

Ntemelju nalaza vanjske revizije ponovno smo potvrdili da je naš sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom učinkovit i zreo.

Čestitamo i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u vanjskoj reviziji.