26.04.2013. ZAJEDNICA

Atlantic u 2012. reciklažom papira sačuvao više od 22 tisuće drveća


Ovog tjedna obilježavao se međunarodni Dan planeta Zemlje kada je glavni naglasak bio na podizanju svijesti o važnosti voda i aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša. 

U Atlantic grupi Dan planeta Zemlje nije samo jedan dan. O okolišu se brinemo svakodnevno i nesvjesno, pri čemu se prihvaća izazov korištenja  prirodnog bogatstva za razvoj na održiv način i obaveza da se  prirodu i okoliš sačuva za buduće generacije.
Ako se uzme za primjer odvojeno sakupljanje otpadnog papira, što je u Atlanticu već uobičajena praksa, lako se može procijeniti angažiranost kompanije na putu za bolji okoliš. Tako je Atlantic reciklažom u 2012.godini spasio šumu od 22.400 drveća, pored ostalih značajnih ušteda električne energije i nafte. 

Poznato je da recikliranje otpadnog papira predstavlja značajno manje opterećenje za okoliš u usporedbi s proizvodnjom papira iz drveća.

A što je konkretno napravljeno u kompaniji u vezi toga?  


Sakupljeno je 1.318 tona otpadnog papira čime je omogućena njegova reciklaža.

Ako se uzme u obzir svjetski poznata formula da 1 tona recikliranog otpadnog papira :
spašava 17 drveća
uštedi 26 m3 vode
320 l nafte
 4.000 kWh  električke energije
i 2,3 m3 mjesta na odlagalištu otpada… 

… prikaz doprinosa svih u Atlantic Grupi za bolji okoliš bi na slikovit način izgledao ovako:


Reciklažom otpadnog papira u Atlantic Grupi, sakupljenog u 2012.godini:


- spašena je šuma od 22.400 drveća i ušteđeno 14 olimpijskih bazena vode
- ušteđena je električna energija koju oko 1.300 obitelji u trosobnom stanu potroši u jednoj godini
- ušteđeno je više od 420.000 litara nafte 
- i smanjeno je opterećenje odlagališta otpada za 3.000 m3