TRŽIŠTA


Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija s tvrtkama i predstavništvima u 8 zemalja, koja svoje proizvode izvozi na više od 40 tržišta diljem svijeta. Nakon Hrvatske najvažnija su tržišta Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, te Makedonija. Na tržištima gdje nije prisutna s vlastitim operativnim kompanijama, Atlantic Grupa je razvila partnerske odnose s regionalnim i nacionalnim distributerima.

ATLANTIC GRUPA U SLOVENIJI

Atlantic u Sloveniji obuhvaća dvije operativne kompanije- Drogu Kolinsku d.d. i distributera Atlantic Trade d.o.o., koje obuhvaćaju proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje.

Kompanije zapošljavaju preko 630 zaposlenika i smještene su u Ljubljani na adresi Kolinska ulica 1. Droga Kolinska ima proizvodne pogone u Izoli, Mirni i Rogaškoj Slatini. Odjeli koji pružaju podršku poslovanju su iz područja korporativnih aktivnosti (Ljudski resursi, Odjel pravnih poslova, Opći poslovi, Odjel investicija i investicijskog održavanja, Korporativne komunikacije, Centralne financije, IT, Centralna nabava i Centralni marketing) i smješteni su u Ljubljani i Izoli.

Proizvodnja delikatesnih namaza i kave nalazi se u Izoli, dječje hrane u Mirni, a punionica vode i gaziranih bezalkoholnih pića u Rogaškoj Slatini.

Proizvodni portfelj uključuje vlastite brandove kao što su Barcaffè, Argeta, Cockta, Donat Mg i Bebi.