Biti prepoznat


Cilj ovog programa je prepoznati pojedince kao individue, uvažiti njihov rad i doprinos te pritom njegovati kulturu odgovornosti, inicijative i kreativnosti, uz maksimalno prihvaćanje i transparentnost. Želimo svakome pokazati da je najbolji kad je svoj i da je kao takav cijenjen.

Aktivnosti kao što su Sistematizacija poslova, Upravljanje učinkom, Nagrađivanje, Real Time Feedback, Flex benefit sustavi i Wind of Change slave trud, kreativnost, strast te osobni i karijerni rast pojedinaca.