Loaded

EU projekti

Projekt „Solarna elektrana na krovu punionice u Rogaškoj Slatini“

eu projekt vf

Solarna elektrana

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. postavila solarnu elektranu snage 974,16 kW na lokaciji u Rogaškoj Slatini.

Projekt „Solarna elektrana“ sufinanciran je u iznosu od 157.980,00 eura sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., prioritetne osi „Održiva uporaba i proizvodnja energije i pametne mreže“, prioritetne investicije „Poticanje proizvodnje i distribucije energije iz obnovljivih izvora“, specifičnog cilja „Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije“. U okviru operacije „Solarna elektrana“ uložili smo u solarnu elektranu, uređaj za proizvodnju električne energije iz solarnog izvora. U poslovnom objektu Rogaški vrelci u Rogaškoj Slatini instaliran je uređaj za proizvodnju električne energije snage 974,16 kWp. Glavni cilj projekta je smanjiti troškove i emisije tvrtke ulaganjem u solarne elektrane koje koriste sunčevu energiju kao alternativni izvor energije za proizvodnju električne energije.

Ovu investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija putem Kohezijskog fonda.

Više informacija možete pronaći na web stranici EU fondova: www.eu-skladi.si


Projekt Sončna elektrarna na strehi polnilnice v Rogaški Slatini

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. je na lokaciji v Rogaški Slatini postavila sončno elektrarno v velikosti 974,16 kW.

Projekt »Sončna elektrarna« je sofinanciran v višini 157.980,00 EUR iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, V okviru operacije Sončna elektrarna smo investirali v sončno elektrarno, napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. V poslovni enoti Rogaški vrelci v Rogaški Slatini smo tako vgradili napravo za proizvodnjo elektrike z močjo 974,16 kWp. Glavni cilj projekta je znižati stroške in emisije podjetja z investicijo v sončne elektrarne, ki za proizvodnjo električne energije porabljajo sončno energijo, alternativni vir energije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si


EU-fondovi-2

Završila je provedba projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom - KK.01.2.1.02.0098“

 • Nositelj projekta: ATLANTIC TRADE d.o.o.
 • Projektni partneri: ATLANTIC GRUPA d.d., GIDEON BROTHERS d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Ukupna vrijednost projekta: 26.927.878,34 kn/3.573.943,64 EUR
 • EU udio u financiranju projekta: 16.645.846,33 kn/2.209.283,47 EUR
 • Razdoblje provedbe projekta: 17. kolovoza 2020. – 17. kolovoza 2023.
 • Voditelj projekta: Nenad Dečur, [email protected]
 • Kontakt osoba: Maja Krakar Lugonjić, [email protected]

Tvrtka ATLANTIC TRADE d.o.o. je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Analizom stanja na tržištu logistike utvrđeno je nekoliko faktora koji uzrokuju nemogućnost sasvim efikasnog, pouzdanog, centraliziranog i holističkog upravljanja end2end logističkim procesima, primarno u logističko-distributivnim centrima, a što rezultira financijskim gubicima u vidu materijalnih, operativnih i oportunitetnih troškova, kojim negativnim efektima je potrebno dodatno upravljati u cilju sprječavanja prelijevanja istih i na krajnje korisnike. Središnji problem koji je ovdje definiran posljedica je sljedećih faktora: Nemogućnost eksploatacije postojećeg informacijskog kapitala generiranog kroz poslovanje, ovisnost o ljudskim izvršiteljima u procesu komisioniranja te otežana troškovno i operativno učinkovita implementacija novih tehnologija u logističke procese.

Tako je svrha predmetnog projekta postala razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom.

Cilj projekta bio je kroz razvoj logističke industrije omogućiti bolje poslovne rezultate gospodarstvenicima te poboljšati kvalitetu života i dostupnost proizvoda za korisnike diljem svijeta. Predmetni cilj postignu je provedbom istraživačko-razvojnih aktivnosti temeljem kojih je razvijena modularna platforma za upravljanje logističkim procesima.

Provedbom projekta razvijen je prototip moćnog i robusnog IT alata namijenjenog efikasnom upravljanju end2end logističkim procesom u logističko-distributivnim centrima, čime će se adresirati danas gorući izazovi na tržištu te efikasno riješiti središnji problem.

Rezultate i učinke projekta nužno je promatrati iz perspektive ciljnih skupina, odnosno pravnih i fizičkih osoba koje direktno imaju koristi na razini aktivnosti projekta:

 1. ATLANTIC TRADE kao prijavitelj, povećao je tržišnu konkurentnost kroz diverzifikaciju poslovanja te ulazak u novu tržišnu nišu;
 2. ATLANTIC GRUPA, Fakultet strojarstva i brodogradnje, te GIDEON BROTHERS, partneri u konzorciju, stekli su nova znanja te mogućnost njihove eksploatacije na komercijalnoj ili znanstvenoj osnovi;
 3. 47 zaposlenika koji su direktno sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti, provedbom IRI aktivnosti povećali su osobnu konkurentnost, stekli nova znanstvena i tehnička znanja te kompetencije kojima je rezultirala kolaborativna suradnja.

Osim ciljnih skupina, korist imaju i krajnji korisnici, odnosno kupci rješenja, pružatelji logističko-distributivnih usluga, koji će na raspolaganje dobiti proizvod superiornih tehničkih karakteristika, a u ATLANTIC TRADE-u pouzdanog poslovnog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu popratne usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke ATLANTIC TRADE d.o.o.

Više o projektu pogledajte na videu;

Atlantic Trade i GideonEU-fondovi-1

Završila je provedba projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“

Nositelj projekta: ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.
Projektni partner: Institut Ruđer Bošković
Ukupna vrijednost projekta: 9.624.108,59 kn / 1.277.338,72 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.494.262,88 kn /1.260.105,23 EUR
EU udio u financiranju projekta: 6.017.755,88 kn / 798.693,46 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020.-17.08.2023.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Sanjin Weihnacht, član uprave, [email protected]

Tvrtka ATLANTIC CEDEVITA d.o.o je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“. Projekt se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Svrha projekta bila je istražiti i razviti novi proizvod - obrok za preživljavanje u formi komprimiranih tableta, superiornih tehničkih performansi i nutritivnog sastava, namijenjen korištenju u životno ugrožavajućim situacijama.

U laboratorijskom okruženju formulirao se tehnološki koncept proizvoda, istražile su se potencijalne formulacije i definirale potrebne fizičke, kemijske i senzorske karakteristike, nakon čega su uzorci komprimata biti podvrgnuti nizu kvalitativnih i kvantitativnih testiranja te in vivo i ex vivo ispitivanjima na Institutu Ruđer Bošković. Po validaciji tehnološkog koncepta, aktivnosti su se skalirale u eksperimentalni razvoj, a na osnovi rezultata testiranja i procjene rizika tehnološkog procesa izrade proveo se odabir optimalne formulacije i scale up u operativno okruženje.

Ciljevi i rezultati projekta:

Cilj projekta bio je razviti obrok za preživljavanje nove generacije, u formi komprimirane tablete na bazi ugljikohidrata i biljnih proteina, superiornih nutritivnih i organoleptičkih karakteristika s visokim potencijalom internacionalizacije te posljedičnim povećanjem konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu dodataka prehrani.

Uspješnom provedbom projekta postignuti su sljedeći rezultati:

R1: Demonstrirana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept projekta,

R2: Razvijen novi proizvod – funkcionalan prototip i

R3: Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Ostvarenjem navedenih rezultata postigli su se specifični projektni ciljevi:

SC1: Razviti inovativni Obrok za preživljavanje nove generacije (komprimirana tableta) s visokim potencijalom internacionalizacije te povećati konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu i

SC2: Učinkovitom suradnjom s organizacijom za istraživanje i širenje znanja ojačati interni kapaciteti tvrtke za komercijalizaciju rezultata in-house istraživačkih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.

Više o projektu pogledajte u videu

Cedevita projekt OneEU-1

U tijeku je provedba projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“

Nositelj projekta: ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.

 • Projektni partner: Institut Ruđer Bošković
 • Ukupna vrijednost projekta: 9.624.108,59 kn
 • Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.494.262,88 kn
 • EU udio u financiranju projekta: 6.017.755,88 kn
 • Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020.-17.08.2023.
 • Voditelj projekta i kontakt osoba: Ivan Pavelić, [email protected]

Tvrtka ATLANTIC CEDEVITA d.o.o je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „ONE – Istraživanje i razvoj obroka za preživljavanje nove generacije“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Istraživanjem trenutačnog stanja na tržištu hrane, uočen je nedostatak optimiziranih obroka za preživljavanje. Obroci za preživljavanje koji se trenutno nude na tržištu u pravilu imaju ograničen energetski sadržaj, prvenstveno se sastoje od ugljikohidrata (šećera) i masti, većeg su volumena, specijalizirani su za isključivo jednu vrstu korisnika, gotovo uvijek ih je neophodno konzumirati s adekvatnom količinom vode itd. Drugim riječima, pregledom tržišta nije pronađena hrana za preživljavanje u obliku komprimirane tablete s proteinima, male mase – veličine jednog zalogaja.

Tako je svrha predmetnog projekta postala istražiti i razviti novi proizvod - obrok za preživljavanje u formi komprimiranih tableta, superiornih tehničkih performansi i nutritivnog sastava, namijenjen korištenju u životno ugrožavajućim situacijama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je razviti obrok za preživljavanje nove generacije, u formi komprimirane tablete na bazi ugljikohidrata i biljnih proteina, superiornih nutritivnih i organoleptičkih karakteristika s visokim potencijalom internacionalizacije, te posljedičnim povećanjem konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu dodataka prehrani.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1: Demonstrirana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept projekta,
 • R2: Razvijen novi proizvod – funkcionalan prototip i
 • R3: Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Ostvarenjem navedenih rezultata postići će se specifični projektni ciljevi:

SC1: Razviti inovativni Obrok za preživljavanje nove generacije (komprimirana tableta) s visokim potencijalom internacionalizacije te povećati konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu i

SC2: Učinkovitom suradnjom s organizacijom za istraživanje i širenje znanja ojačati interni kapaciteti tvrtke za komercijalizaciju rezultata in-house istraživačkih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.EU-fondovi-2

U tijeku je provedba projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom - KK.01.2.1.02.0098“

 • Nositelj projekta: ATLANTIC TRADE d.o.o.
 • Projektni partner: ATLANTIC GRUPA d.d., GIDEON BROTHERS d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Ukupna vrijednost projekta: 26.927.878,34 kn
 • EU udio u financiranju projekta: 16.645.846,33 kn
 • Razdoblje provedbe projekta: 17. kolovoza 2020. – 17. kolovoza 2023.
 • Voditelj projekta: Nenad Dečur, [email protected]
 • Kontakt osoba: Maja Krakar Lugonjić, [email protected]

Tvrtka ATLANTIC TRADE d.o.o. je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Analizom stanja na tržištu logistike utvrđeno je nekoliko faktora koji uzrokuju nemogućnost efikasnog, pouzdanog, centraliziranog i holističkog upravljanja end2end logističkim procesima, primarno u logističko-distributivnim centrima, a što rezultira financijskim gubicima u vidu visokih materijalnih, operativnih i oportunitetnih troškova, a negativni efekti prelijevaju se i na krajnje korisnike i uzrokuju više cijene, kašnjenja i pogrešne isporuke. Središnji problem koji je ovdje definiran posljedica je sljedećih faktora: Nemogućnost eksploatacije postojećeg informacijskog kapitala generiranog kroz poslovanje, ovisnost o ljudskim izvršiteljima u procesu komisioniranja te otežana troškovno i operativno učinkovita implementacija novih tehnologija u logističke procese.

Tako je svrha predmetnog projekta postala razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom.

Cilj projekta je kroz doprinos razvoju logističke industrije omogućiti bolje poslovne rezultate gospodarstvenicima te poboljšati kvalitetu života i dostupnost proizvoda za korisnike diljem svijeta. To će se postići provedbom istraživačko-razvojnih aktivnosti potrebnih za razvoj modularne platforme za upravljanje logističkim procesima.

Provedbom projekta, posebice u slučaju uspješnog IRI procesa te adekvatnog rješavanja tehnoloških rizika, očekuje se razvoj prototipa moćnog i robusnog IT alata namijenjenog efikasnom upravljanju end2end logističkim procesom u logističko-distributivnim centrima, čime će se adresirati danas gorući izazovi na tržištu te efikasno riješiti središnji problem.

Rezultate i učinke projekta nužno je promatrati iz perspektive ciljnih skupina, odnosno pravnih i fizičkih osoba koje direktno imaju koristi na razini aktivnosti projekta:

 1. ATLANTIC TRADE kao prijavitelj, će povećati tržišnu konkurentnost kroz diverzifikaciju poslovanja te ulazak u novu tržišnu nišu;
 2. ATLANTIC GRUPA, Fakultet strojarstva i brodogradnje, te GIDEON BROTHERS, partneri u konzorciju, steći će nova znanja te mogućnost njihove eksploatacije na komercijalnoj ili znanstvenoj osnovi;
 3. 47 zaposlenika koji direktno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, provedbom IRI aktivnosti povećati će osobnu konkurentnost, steći nova znanstvena i tehnička znanja te kompetencije kojima će rezultirati kolaborativna suradnja.

Osim ciljnih skupina, korist će imati i krajnji korisnici, odnosno kupci rješenja, pružatelji logističko-distributivnih usluga, koji će na raspolaganje dobiti proizvod superiornih tehničkih karakteristika, a u ATLANTIC TRADE-u pouzdanog poslovnog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu popratne usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke ATLANTIC TRADE d.o.o.