Loaded
Financijski podaci
2023

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE

(u HRK'000)

Sij.-Ožu. 2023.
Sij.-Ožu. 2022.
% Promjena

Ukupan prihod

217,204
186,065
16,7%

Prihod od prodaje

215,579
184,506
16,8%

EBITDA

20,937
23,859
(12,2%)

Normalizirana EBITDA

20,965
23,656
(11,4%)

EBITDA marža

9,7%
12,9%
-322 bp

Normalizirana EBITDA marža

9,7%
12,8%
-310 bp

EBIT

11,460
15,348
(25,3%)

Normalizirani EBIT

11,488
15,146
(24,2%)

EBIT marža

5,3%
8,3%
-300 bp

Normalizirana EBIT marža

5,3%
8,2%
-288 bp

Neto dobit nakon MI

9,557
12,013
(20,4%)

Normalizirana neto dobit nakon MI

9,582
11,806
(18,8%)

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

(463,145)
10,697
n/a

31.3.2023.
31.12.2022.
% Promjena

Ukupno kapital i rezerve

433,039
424,137
2,1%

Ukupna imovina

830,360
779,039
6,6%

Neto dug

113,504
87,312
30,0%

Pokazatelj tekuće likvidnosti

1,6
1,5
n/a

Pokazatelj zaduženosti

20,7%
17,0%
-369 bp