Loaded
Financijski podaci
2022

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

(u HRK'000)

Sij. - Lip. 2022.
Sij. - Lip. 2021.
% Promjena

Ukupan prihod

3.032.885
2.734.173
10,9%

Prihod od prodaje

2.993.266
2.697.829
11,0%

EBITDA

334.750
387.224
(13,6%)

Normalizirana EBITDA

330.039
381.926
(13,6%)

EBITDA marža

11,2%
14,4%
-317 bb

Normalizirana EBITDA marža

11,0%
14,2%
-313 bb

EBIT

203.612
261.473
(22,1%)

Normalizirani EBIT

199.017
256.178
(22,3%)

EBIT marža

6,8%
9,7%
-289 bb

Normalizirana EBIT marža

6,6%
9,5%
-285 bb

Neto dobit nakon MI

166.912
217.477
(23,3%)

Normalizirana neto dobit nakon MI

157.559
210.450
(25,1%)

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

175.780
354.101
(50,4%)

30. lipnja 2022.
31. prosinca 2021.
% Promjena

Ukupna imovina

5.999.160
5.452.921
10,0%

Ukupno kapital i rezerve

3.187.391
3.152.530
1,1%

Neto dug

438.364
459.890
(4,7%)

Pokazatelj tekuće likvidnosti

1,4
1,5
n/p

Pokazatelj zaduženosti

12,1%
12,7%
-64 bb

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2022. GODINE

(u HRK'000)

Sij.-Ožu. 2022.
Sij.-Ožu. 2021.
% Promjena

Ukupan prihod

1.402.915
1.258.727
11,5%

Prihod od prodaje

1.391.153
1.249.581
11,3%

EBITDA

179.823
167.975
7,1%

Normalizirana EBITDA

178.298
169.384
5,3%

EBITDA marža

12,9%
13,4%
-52 bb

Normalizirana EBITDA marža

12,8%
13,6%
-74 bb

EBIT

115.662
104.910
10,2%

Normalizirani EBIT

114.138
106.319
7,4%

EBIT marža

8,3%
8,4%
-8 bb

Normalizirana EBIT marža

8,2%
8,5%
-30 bb

Neto dobit nakon MI

90.515
84.696
6,9%

Normalizirana neto dobit nakon MI

88.952
85.893
3,6%

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

83.789
183.674
(54,4%)

31.3.2022.
31.3.2021.
% Promjena

Ukupna imovina

5.629.006
5.452.921
3,2%

Ukupno kapital i rezerve

3.256.803
3.152.530
3,3%

Neto dug

459.497
459.890
(0,1%)

Pokazatelj tekuće likvidnosti

1,6
1,5
n/p

Pokazatelj zaduženosti

12,4%
12,7%
-37 bb