Loaded
Financijski podaci
2023

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

(u EUR'000)

Sij. - Lip. 2023.
Sij. - Lip. 2022.
% Promjena

Ukupan prihod

464.744
402.323
15,5%

Prihod od prodaje

459.708
397.069
15,8%

EBITDA

44.387
44.408
(0,0%)

Normalizirana EBITDA

41.502
43.681
(5,0%)

EBITDA marža

9,7%
11,2%
-153 bp

Normalizirana EBITDA marža

9,0%
11,0%
-197 bp

EBIT

25.075
27.011
(7,2%)

Normalizirani EBIT

22.189
26.299
(15,6%)

EBIT marža

5,5%
6,8%
-135 bp

Normalizirana EBIT marža

4,8%
6,6%
-180 bp

Neto dobit nakon MI

20.930
22.142
(5,5%)

Normalizirana neto dobit nakon MI

18.068
20.812
(13,2%)

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

10.535
23.283
(54,8%)

30. lipnja 2023.
31. prosinca 2022.
% Promjena

Ukupno kapital i rezerve

432.510
425.165
1,7%

Ukupna imovina

870.659
779.039
11,8%

Neto dug

113.906
87.312
30,5%

Pokazatelj tekuće likvidnosti

1,5
1,5
n/a

Pokazatelj zaduženosti

20,8%
17,0%
-381 bp

KLJUČNI FINANCIJSKI PODACI ZA PRVI KVARTAL 2023. GODINE

(u EUR'000)

Sij.-Ožu. 2023.
Sij.-Ožu. 2022.
% Promjena

Ukupan prihod

217,204
186,065
16,7%

Prihod od prodaje

215,579
184,506
16,8%

EBITDA

20,937
23,859
(12,2%)

Normalizirana EBITDA

20,965
23,656
(11,4%)

EBITDA marža

9,7%
12,9%
-322 bp

Normalizirana EBITDA marža

9,7%
12,8%
-310 bp

EBIT

11,460
15,348
(25,3%)

Normalizirani EBIT

11,488
15,146
(24,2%)

EBIT marža

5,3%
8,3%
-300 bp

Normalizirana EBIT marža

5,3%
8,2%
-288 bp

Neto dobit nakon MI

9,557
12,013
(20,4%)

Normalizirana neto dobit nakon MI

9,582
11,806
(18,8%)

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

(463,145)
10,697
n/a

31.3.2023.
31.12.2022.
% Promjena

Ukupno kapital i rezerve

433,039
424,137
2,1%

Ukupna imovina

830,360
779,039
6,6%

Neto dug

113,504
87,312
30,0%

Pokazatelj tekuće likvidnosti

1,6
1,5
n/a

Pokazatelj zaduženosti

20,7%
17,0%
-369 bp