Loaded

Raspored korporativnih događanja

Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2022., kako slijedi:

24.02.2022. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2021. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2021. godinu

29.03.2022. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu

28.04.2022. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2022. godine

28.07.2022. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2022. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

27.10.2022. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2022. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu.

Nadzorni odbor
16. ožujka 2022.
04. svibnja 2022.
27. i 28. rujna 2022.
06. prosinca 2022.

Glavna skupština 2022. - 15. lipnja 2022. godine

Glavna skupština 2022. - 20. siječnja 2022. godine

Glavna skupština 2021. - 16.06.2021.

Glavna skupština 2020. - 18.06.2020.

Glavna skupština 2019.