Loaded

Raspored korporativnih događanja

Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2024., kako slijedi:

27.02.2024. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2023. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2023. godinu

29.03.2024. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu

25.04.2024. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2024. godine

25.07.2024. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2024. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2024. godinu

24.10.2024. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2024. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2024. godinu.

Nadzorni odbor
26. i 27. ožujka 2024.
23. travnja 2024.
26. i 27. lipnja 2024.
18. i 19. rujna 2024.
11. i 12. prosinca 2024.

Glavna skupština 2024.- 27.lipnja 2024.

Glavna skupština 2024.- 27.lipnja 2024.

Glavna skupština 2023.- 29.lipnja 2023.

Glavna skupština 2022. - 15. lipnja 2022. godine

Glavna skupština 2022. - 20. siječnja 2022. godine

Glavna skupština 2021. - 16.06.2021.

Glavna skupština 2020. - 18.06.2020.

Glavna skupština 2019.