Loaded

Raspored korporativnih događanja

Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2023., kako slijedi:

28.02.2023. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2022. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2022. godinu

30.03.2023. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2022. godinu

25.04.2023. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2023. godine

25.07.2023. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2023. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

24.10.2023. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2023. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2023. godinu.

Nadzorni odbor
22. i 23. ožujka 2023.
15. i 16. svibnja 2023.
21. rujna 2023.
06. i 07. prosinca 2023.

Glavna skupština 2023. - 29. lipnja 2023. godine

Glavna skupština 2022. - 15. lipnja 2022. godine

Glavna skupština 2022. - 20. siječnja 2022. godine

Glavna skupština 2021. - 16.06.2021.

Glavna skupština 2020. - 18.06.2020.

Glavna skupština 2019.