FINANCIJSKI REZULTATI


2018

Prezentacija konsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata Atlantic Grupe u 2018. godini PDF (1,9 MB)

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com