Loaded

Poslovanje Atlantic Grupe koje prati proizvodni asortiman organizirano je kroz pet strateških poslovnih područja i jedno poslovno područje. Poslovi distribucije organizirani su kroz šest (strateških) distribucijskih područja i Globalno upravljanje mrežom distributera, koje obuhvaća tržišta na kojima upravljamo putem distribucijskih partnera.

(Strateška) poslovna područja čine:

 • SPP Pića
 • SPP Kava
 • SPP Slatko i Slano
 • SPP Delikatesni namazi
 • SPP Ljekarničko poslovanje
 • PP Donat

(Strateška) distribucijska područja čine:

 • SDP Hrvatska
 • SDP Srbija
 • SDP Slovenija
 • SDP Sjeverna Makedonija
 • DP Austrija
 • DP Rusija
 • Globalno upravljanje mrežom distributera

Korporativne funkcije podrške osiguravaju primjenu jedinstvenih korporativnih standarda te transparentnije i učinkovitije poslovanje na razini cijele kompanije. Korporativne funkcije podrške imaju centralnu organizaciju i, ovisno o funkcionalnom području koje pokrivaju, pružaju podršku ukupnom poslovanju i razvoju Atlantic Grupe.

Strateške korporativne funkcije podrške podijeljene su na:

 • Korporativne aktivnosti,
 • Financije, nabavu i investicije,
 • Korporativnu strategiju i razvoj,
 • Transformaciju i informacijsku tehnologiju.