Loaded

Naša korporativna kultura, kroz svoje korporativne vrijednosti, podržava i promiče načela održivog razvoja: ekonomsku učinkovitost, okolišnu, socijalnu i etičku odgovornost, pri čemu Integrirani sustav kvalitete pruža okvir za poboljšanja u upravljanju ekološkim i društvenim rizicima te prilikama, a Politika upravljanja kvalitetom (i okolišem) predstavlja krovni dokument sustava i temeljnu izjavu Atlantic Grupe o namjerama i načelima upravljanja održivog razvoja.

OTVORENOST U NJEGOVANJU ODANOSTI

Izgradnja i održavanje odnosa s našim dionicima temeljeni su na međusobnom povjerenju i u potpunosti ugrađeni u naš način poslovanja, kako u našem internom, tako i prema eksternom okruženju. Kako bismo bolje razumjeli različita očekivanja i brige, stvaramo otvorene kanale komunikacije sa svim našim dionicima (zaposlenicima, potrošačima, kupcima,
ugovornim proizvođačima, dobavljačima, vjerovnicima, lokalnim i državnim zajednicama), njegujući uspješna i dugoročna partnerstva. Interno promičemo dobre prakse i potičemo razmjenu iskustava i znanja među našim poslovnim i distribucijskim jedinicama. Također, svoje prakse dijelimo i uspoređujemo s vanjskom publikom i suradnicima. Transparentno mjerimo, unapređujemo i izvještavamo o poslovnim aktivnostima i održivim ciljevima, sa sviješću o mogućnostima i potrebi poboljšanja općih uvjeta oko nas.

RAST S ODGOVORNOŠĆU

Rastemo s velikom odgovornošću, predani visokoj etičkoj praksi, zaštiti okoliša i socijalnoj zaštiti. Čuvamo svoj ugled poštujući zakone i najviše svjetske standarde: ISO 9001, 14001, 50001 te GFSI standarde sigurnosti hrane. Odgovorno upravljamo podacima i potičemo ljude da izraze svoju zabrinutost kad se ona pojavi. Kontinuirano i u potpunosti provodimo analizu rizika i primjenjujemo sve potrebne preventivne mjere kako bismo minimizirali rizike u cijelom lancu vrijednosti. Naši zahtjevi u opskrbnom lancu stalno rastu: pratimo sirovine od izvora i kontroliramo usklađenost širokog raspona parametara sigurnosti, kvalitete i održivosti; analiziramo procese s dužnom pažnjom (due diligence) kako bismo prepoznali negativne utjecaje i zaštitili zdravlje i sigurnost naših potrošača, ljudska prava, biološku raznolikost i dobrobit životinja.

STRAST PREMA ZADOVOLJSTVU KUPACA I POTROŠAČA, NJIHOVIH POTREBA I ŽELJA

Strastveno smo predani izvrsnosti naših robnih marki i i usluga. Njihovom inovativnošću pridonosimo dobrobiti zajednice, a
poticanjem primjene najviše razine kulture sigurnosti hrane u svim našim poslovnim aktivnostima jamčimo njihovu bezuvjetnu sigurnost, autentičnost i sukladnost. Postavljajući ambiciozne ciljeve, neprestano unaprjeđujemo naše poslovne procese, slijedeći najbolje dostupne svjetske prakse. Svi naši procesi, oprema, infrastruktura, kao i proizvodi i usluge usklađeni su s propisima i nastoje zadovoljiti zahtjeve kupaca i potrošača na različitim međunarodnim tržištima.

BRIGA ZA STVARANJE BOLJEG OKRUŽENJA

Naša korporativna kultura podržava i promiče brigu za ljude, zajednicu i okoliš. Živimo i radimo vodeći računa o dobrobiti
naših zaposlenika, njegujući jednakost, različitost i toleranciju. Naša gospodarska učinkovitost doprinosi gospodarskom rastu i napretku društva u cjelini. Ciljevi održivosti definirani su na korporativnoj razini i integrirani u strateške planove razvoja svih poslovnih i distribucijskih jedinica. Kako bismo ublažili naš utjecaj na klimatske promjene i prilagodili im se, fokusirani smo na: energetsku učinkovitost u svim našim aktivnostima, korištenje obnovljivih izvora energije, unapređenje svih procesa koji prethode i slijede, a sve kako bismo smanjili emisiju stakleničkih plinova u cijelom životnom ciklusu proizvoda. Pri odabiru prikladne ambalaže vodimo se pravilima kružnog gospodarstva. Kontinuiranim poboljšanjem učinkovitosti poslovanja racionaliziramo korištenje vode, smanjujemo otpad i gubitke hrane na minimum.