Loaded

5.9.2023.

Najava sudjelovanja na konferenciji

Najava sudjelovanja na konferenciji

24.7.2023.

Obavijest o održanoj sjednici Uprave

Obavijest o održanoj sjednici Uprave

19.7.2023.

Najava sjednice Uprave Društva

Najava sjednice Uprave Društva

30.6.2023.

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica i transakciji rukovoditelja

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica i transakciji rukovoditelja

29.6.2023.

Odluka o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Odluka o usvojenim odlukama Glavne skupštine

24.5.2023.

Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji

Obavijest o sudjelovanju na investitorskoj konferenciji