Loaded

Atlantic Grupa godinama izgrađuje i unapređuje vlastiti sustav upravljanja okolišem i energijom, kontinuiranim praćenjem s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš.

Politika upravljanja kvalitetom (i okolišem) predstavlja krovni dokument sustava upravljanja okolišem i temeljnu izjavu Atlantic Grupe o namjerama i načelima upravljanja okolišem, koja ujedno predstavlja okosnicu za djelovanje i postavljanje vlastitih općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša.

Atlantic Grupa se obvezuje na racionalno korištenje najboljih izvora energije i sirovina, gospodarenje otpadom kao i stalnu prevenciju negativnog utjecaja na okoliš, kako procesa proizvodnje tako i proizvoda i usluga.

Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš postižemo uštedom svih izvora energije, vode i plina te primjenom po okoliš najpovoljnijih materijala u svim tehnološkim procesima. Također, planiranjem prijevoza i korištenjem „Transport management system-a“ optimiramo potrošnju goriva.

Aktivnosti povezane sa zaštitom okoliša moraju biti u skladu s važećim nacionalnim zakonskim odredbama, kao i propisima zemalja u kojima kompanija djeluje.

Cjelovita rješenja za najbolji doprinos očuvanju okoliša osiguravamo kroz:

  • rješavanje problema otpadnih voda, mjerenje emisija,
  • gospodarenje otpadom u najširem smislu,
  • brigu o otpadnim opasnim tvarima i propisno korištenje i manipuliranje opasnim tvarima,
  • mjerenje emisija u zrak,
  • propisno odlaganje sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže koji iz bilo kojih razloga ne odgovaraju,
  • odabir "čistih tehnologija" i uklapanje u ekološke standarde prilikom projektiranja i rekonstrukcija pogona,
  • odvodnju i sanaciju kanalizacijskih sustava,
  • monitoring kroz laboratorijsku kontrolu - ovlašteni laboratorij.

Obvezali smo se, da ćemo odabirom tehnologija i usluga prihvatljivih za okoliš, upravljanjem rizicima na području energije te poticanjem aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti, kontinuirano čuvati i pozitivno utjecati na okoliš.