Loaded

Atlantic Grupa je kao dio šire zajednice u kojoj djeluje, svjesna važnosti unapređenja opće društvene dobrobiti i potrebe da dio vlastitog profita uloži u zajednicu.

Briga o zaposlenicima

Atlantic Grupu čine inspirativni ljudi koji posluju u inspirativnoj kompaniji. Briga o ljudima uključuje svih sedam principa ravnopravnosti i daje im mogućnost da zadrže ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

U skladu s dobrim praksama koje podrazumijevaju poštovanje svih različitosti, neovisno o rodu, spolu, nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti odnosimo se prema svima ravnopravno pružajući prilike u skladu s individualnim potrebama i afinitetima.

To uključuje fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, poticanje zdravog načina života i programe zdravstvene zaštite za čitavu obitelj, razne programe razvoja, motivacije i nagrađivanja zaposlenih kao i fleksibilne benefite.

Briga o zajednici

Vrijednosti kompanije – briga, otvorenost, rast i strast – promoviraju se i kroz brojna sponzorstva i donacije. Uz kontinuiranu brigu prema svim dionicima uvijek smo otvoreni prema novim idejama, orijentirani na rast i strastveni prema poslu. Atlantic Grupa kontinuirano vodi računa o zajednici u kojoj živimo i radimo, ponašajući se na mnogo načina kao društveno odgovorna kompanija.

Dajemo doprinos zajednici:

  • Stabilnim poslovanjem stvaramo pozitivan socio-ekonomski utjecaj tamo gdje poslujemo
  • Podržavamo programe zajednice za upravljanje i zaštitu voda i životne okoline
  • Realiziramo programe praksi i suradnji s obrazovnim institucijama u cilju zapošljavanja mladih
  • Sklapamo partnerstva s neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  • Surađujemo s društvenom zajednicom i humanitarnim institucijama kako bismo pružili pomoć u izvanrednim situacijama na svim tržištima na kojima poslujemo
  • Posvetili smo se očuvanju zdravlja i kroz mnoge sportske aktivnosti te razvoj vrhunskih sportskih talenata
  • Podržavanjem kulturnih manifestacija želimo se uključiti u povezivanje kreativnih snaga diljem regije i šire

Dan vrijednosti

Dan vrijednosti je dan koji kao volonteri posvećujemo zajednici u kojoj poslujemo na svim našim tržištima i koji nudi brojne mogućnosti osobnog uključivanja zaposlenika u akcije koje najbolje odgovaraju njihovom senzibilitetu – od darivanja krvi, pomoći dječjim domovima, skloništima za životinje, čišćenju šume, uređenju neposrednog okruženja kompanije itd.