Loaded

Dionicu Atlantic Grupe od IPO-a prate financijski analitičari zaposleni u istraživačkim odjelima raznih financijskih institucija.

Financijski analitičari određuju ciljanu cijenu ili "fer vrijednost" dionice temeljem procjene budućeg poslovanja kompanije te primjenjujući modele poput diskontiranja novčanih tokova, usporedbe sa srodnim kompanijama itd. Pritom je iznimno važna razina transparentnosti poslovanja kompanije te također spremnost menadžmenta na komunikaciju budućeg poslovanja.

Financijski analitičari koji prate Atlantic grupu

ERSTE BANK
Davor Špoljar
+385 72 372 825
[email protected]

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI
Tea Pevec
+385 1 4825 867
[email protected]

RAIFFEISEN RESEARCH
Ana Turudić
+385 1 61 74 401
[email protected]

UNICREDIT ZABA
Igor Gvozdanović
+385 1 6104 935
[email protected]