Odgovornost prema zaposlenicima


Atlantic Grupa je multinacionalna kompanija s tvrtkama i predstavništvima u 12 zemalja, pa se posebna pažnja posvećuje izgradnji jedinstvene korporativne kulture koja uvažava različitosti i potiče suradnju i sinergije između različitih segmenata proizvodnje, inovacija, marketinga i prodaje. Kreiranjem zdravog i poticajnog radnog okruženja našim zaposlenicima nastojimo omogućiti više od radnog mjesta – mnogi programi razvijeni unutar sustava posvećeni su razvoju ljudskih potencijala i karijera u kompaniji, kao i upravljanju učinkom i shodnim nagrađivanjem izvrsnih rezultata. Tijekom 2015. godine nastavili smo s provođenjem procesa započetih i implementiranih u 2014. godini, a godinu smo završili s 5.387 zaposlena na 12 tržišta. Krajem 2014. godine započeli smo s procesom recertifikacije te smo u 2015. potvrdili status „Poslodavac partner” s visokim ocjenama u svim segmentima ispitivanja.

OCEAN PRILIKA

Niz eksternih i internih istraživanja percepcije naše kompanije, te višemjesečni rad na razvoju projekta iznjedrili su slogan oko kojega se podiglo konsensualno slaganje – „Atlantic Grupa, ocean prilika”. Atlantic Grupa je, prema rezultatima istraživanja i prema našim aspiracijama, definirana kao inspirativna kompanija koja okuplja osobe koje posluju i vole raditi u inspirativnom društvu. Otvoren, znatiželjan i ambiciozan, Atlantic svojim postojećim i novim kolegama nudi beskrajan ocean prilika za rast i razvoj. Zajedno želimo graditi vizije i stvarati trajnu dobrobit, imajući uvijek u vidu središnje korporativne vrijednosti: KREATIVNOST koju simbolizira val, STRAST koju simbolizira sunce, i RAST kojeg predstavlja simbol planine. Vrijednosti su s vremenom doživjele rast, na koncu, i one moraju rasti s nama.

START -A 

Lakše uključenje u radni odnos pomaže u uspostavljanju i zadržavanju angažirane i motivirane radne snage, kako bi se potakla misija naše tvrtke. Atlantic Grupa uspostavila je proces koji pruža dobrodošlicu novozaposlenima tako da se osjećaju vrijednim dijelom organizacije čim joj se pridruže. Upoznavanje s tvrtkom je stalan proces učenja potreban za učinkovitu izvedbu, pa je naš jednodnevni orijentacijski program sastavni dio istoga. StartA služi kao praktični vodič o onome što je potrebno znati o našem poslovanju i načinu na koji radimo. Novom se zaposleniku daje pregled organizacijske strukture, strategije i politika, što uključuje prezentaciju o povijesti tvrtke, robnim markama i tržištima. Štoviše i još važnije, zaposlenicima se također daje uvod u našu korporativnu kulturu, zajedničke vrijednosti, filozofiju, standarde i naše tradicije. Na vrlo praktičan način pružaju im se osnovne informacije o povlasticama i materijalnim primicima, osoblju i uredima koji su tamo da im pruže podršku, te načinima kako se povezati i ostati povezan. Sve to omogućava novim zaposlenicima da se brzo osjećaju ugodnije u svom radnom okruženju. StartA pomaže im da se bolje upoznaju sa svojim ulogama, te s kolegama iz svog neposrednog okružja, ali i iz različitih funkcija u poslovanju, što je važno, jer im olakšava uklapanje u radno okruženje. Član višeg rukovodstva i predstavnik odjela za upravljanje ljudskim potencijalima pozdravljaju novozaposlene i odgovaraju na sva njihova uobičajena pitanja o profesionalnome životu.

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

Promicanje znanja važno je u mijenjanju poslovnog okruženja. Stjecanje novih znanja i vještina putem profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika, preduvjet je i jamstvo poslovnog uspjeha. Svjesni smo te činjenice i upravo zbog toga neprestano ohrabrujemo zaposlenike i omogućavamo im da pohađaju poslovne škole i specijalizacije, te da prisustvuju stručnim konferencijama i kongresima. Sadržaj i programi izobrazbe koje pripremamo i nudimo uključuju seminare i tečajeve koje naši stručnjaci održavaju za naše zaposlenike, kao i van institucija kroz programe prilagođene našim potrebama.

INNOWAVE

Program INNOWAVE, čije ime dolazi od riječi inovacija i val, simbolizira jednu od naših temeljnih korporativnih vrijednosti – kreativnost.  U vrijeme gospodarske krize kada se najbolje kompanije prepoznaju po svojoj sposobnosti nalaženja novih pristupa proizvodnji, distribuciji te krajnjem potrošaču, Atlantic Grupa je unaprijedila program koji ima za cilj promovirati ideju da svaki pojedinac unutar kompanije može svojim jedinstvenim uvidom doprinijeti rastu i razvoju tvrtke. INNOWAVE načelo omogućava svim zaposlenicima ili grupi zaposlenika da u svakom trenutku predlažu inovacije za svaki sektor. Tijekom 2015. godine kontinuirano se radilo na unaprjeđenju procesa u vidu nagrađivanja dobrih ideja i sustava ocjenjivanja.

BODY AND MIND – Opportunity to be fit

Krajem 2014. godine predstavili smo novi projekt „Body and Mind – Opportunity to be fit” s ciljem da našim zaposlenicima omogućimo primjenjivanje zdravog načina života tijekom cijelog dana. To se može odnositi na prehranu u pauzi, način dolaska na posao, prilagodbu radnih prostorija, organizirane aktivnosti s kolegama koji dijele interes za isti sport, formiranje sportskih klubova, godišnje sportske igre i niz akcija kojima ćemo nastojati promovirati aktivnost, sport i zdravlje u našem neposrednom radnom okruženju. 2015. održan je službeni kick-off 14 Atlanticovih timova, te je u studenom održan drugi Atlanticov sportski vikend s preko 600 sudionika sa 7 tržišta.

AMBASADORI VRIJEDNOSTI

Unutar programa Korporativne kulture pokrenut je nagradni program koji za cilj ima promoviranje korporativnih vrijednosti kao i motivaciju zaposlenika Atlantic Grupe da prepoznaju i nagrade one svoje kolege čije ponašanje i rad najbolje reprezentiraju naše kompanijske vrijednosti. Program "Ambasadori vrijednosti" namijenjen je svim zaposlenicima u svim Atlanticovim kompanijama na svim tržištima, a osmišljen je u nekoliko kategorija: Atlanticov heroj, Zraka sunca, Osvoji planinu, Surfaj na valu.

UPRAVLJANJE UČINKOM

“Što je mjerljivo, to je izvedivo” izraz je koji ćete često čuti kad je riječ o upravljanju učinkom, a jednostavno značenje ove misli jest ključ naše filozofije nagrađivanja učinka i upravljanja istim. Želimo da svi naši zaposlenici imaju jasno definirane ciljeve, koje su odredili zajedno sa svojim voditeljima, na temelju poslovnih ciljeva, a putem triju glavnih područja učinka – profit, proces i ljudi. Proces upravljanja učinkom kojim se služimo zove se U3. To je sustav ocjenjivanja učinka koji se temelji na dijalogu i postavljanju ciljeva, a koji osigurava da su očekivanja učinka svima jasna te da su utvrđene i ostvarene potrebe pojedinačnog razvoja.

FAST FOWARD

Fast forward je korporativni strateški projekat kojim se planira da se Atlantic Grupa do 2018. sa sigurnošću  razvije u kompaniju  sa jedinstvenom kulturom, koja je važan učesnik na međunarodnim tržištima i bude prepoznata kao kompanija kojoj su klijenti, odnosno potrošači u centru pažnje. Pojedine projekte, odnosno timove, vodit će interni stručnjaci iz pojedinih područja (ljudski resursi, IT, financije, poslovni razvoj, marketing, distribucije, istraživanja i razvoja itd.), a ukupno će u cijelom projektu sudjelovati više od osamdeset ljudi kojima će svojim projektnim zadacima posvetiti 20 % svog radnog vremena.

Potreba za razvojem pojedinih područja te paralelno s tim i razvojem ovih 13 projekata nastao je iz želje za unapređenjem poslovanja kompanije u četiri područja: Ljudi, Optimizacija vrijednosnog sustava, Digitalne tehnologije i analize te Fokus na klijenta/potrošača.  Jedinstvena korporativna kultura, značaj na međunarodnoj sceni, visok stupanj usredotočenosti na potrošače i klijente potpomognut marketingom i inovacijama, digitalnim tehnologijama i integriranim operacijama u konačnici će biti isti horizont u koji će svi gledati.

SUSTAV NAGRAĐIVANJA & POVLASTICE ZA ZAPOSLENIKE

 Atlantic nagrađuje svoje zaposlenike pošteno i stimulativno, u skladu s prevladavajućim uvjetima na lokalnom tržištu. Redovno prikupljamo podatke s tržišta rada, osiguravajući pritom da naše strukture nagrađivanja ostanu konkurentne. Naš sustav nagrađivanja dobro je strukturiran i transparentan u svojoj primjeni.

  • Raspodjeljuje prikladne zaposlenike na odgovarajuća radna mjesta
  • Postavlja zahtjeve i norme, konačne ishode i mjere
  • Pruža stalno mentorstvo i povratne informacije
  • Stvara osnovu za učinkovite sustave koji nagrađuju osoblje za njihove doprinose
  • Zaposlenicima pruža prilike promaknuća/razvoja karijere

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com