Odgovornost prema zaposlenicima


Atlantic Grupa je multinacionalna kompanija s tvrtkama i predstavništvima u 8 zemalja, pa se posebna pažnja posvećuje izgradnji jedinstvene korporativne kulture koja uvažava različitosti i potiče suradnju i sinergije između različitih segmenata proizvodnje, inovacija, marketinga i prodaje. Kreiranjem zdravog i poticajnog radnog okruženja našim zaposlenicima nastojimo omogućiti više od radnog mjesta – mnogi programi razvijeni unutar sustava posvećeni su razvoju ljudskih potencijala i karijera u kompaniji, kao i upravljanju učinkom i shodnim nagrađivanjem izvrsnih rezultata.

NAŠE VRIJEDNOSTI

Atlantic Grupa je kompanija koja stvara: stvara novu vrijednost za svoje dioničare i za ekonomiju, karijerne prilike za zaposlenike i poslovne prilike za svoje partnere. Uz kontinuiranu brigu prema svim dionicima, uvijek otvoreni prema novim idejama, orijentirani na rast i strastveni prema poslu – u Atlantic Grupi stvaramo brendove koje ljudi vole. Naša je vizija inspirirati ljude da (do)daju okus svakodnevnim trenucima. Njegujemo naše 4 osnovne vrijenodnosti; strast, rast, otvorenost i brigu. Više

START -A 

Lakše uključenje u radni odnos pomaže u uspostavljanju i zadržavanju angažirane i motivirane radne snage, kako bi se potakla misija naše tvrtke. Atlantic Grupa uspostavila je proces koji pruža dobrodošlicu novozaposlenima tako da se osjećaju vrijednim dijelom organizacije čim joj se pridruže. Upoznavanje s tvrtkom je stalan proces učenja potreban za učinkovitu izvedbu, pa je naš jednodnevni orijentacijski program sastavni dio istoga. StartA služi kao praktični vodič o onome što je potrebno znati o našem poslovanju i načinu na koji radimo. Novom se zaposleniku daje pregled organizacijske strukture, strategije i politika, što uključuje prezentaciju o povijesti tvrtke, robnim markama i tržištima. Štoviše i još važnije, zaposlenicima se također daje uvod u našu korporativnu kulturu, zajedničke vrijednosti, filozofiju, standarde i naše tradicije.

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

Promicanje znanja važno je u mijenjanju poslovnog okruženja. Stjecanje novih znanja i vještina putem profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika, preduvjet je i jamstvo poslovnog uspjeha. Svjesni smo te činjenice i upravo zbog toga neprestano ohrabrujemo zaposlenike i omogućavamo im da pohađaju poslovne škole i specijalizacije, te da prisustvuju stručnim konferencijama i kongresima. Sadržaj i programi izobrazbe koje pripremamo i nudimo uključuju seminare i tečajeve koje naši stručnjaci održavaju za naše zaposlenike, kao i van institucija kroz programe prilagođene našim potrebama.

WIND OF CHANGE

Uz izazovnim i uvijek burnim vodama suvremene ekonomije najbolje kompanije prepoznaju se po svojoj sposobnosti nalaženja novih pristupa proizvodnji, distribuciji te krajnjem potrošaču. Program Wind of Change, koji ima za cilj promovirati ideju da svaki pojedinac unutar kompanije može svojim jedinstvenim uvidom doprinijeti rastu i razvoju tvrtke, jedan je od načina na koji Atlantic Grupa održava visoku razinu konkurentnosti i uspješnosti. Svaki zaposlenika Atlantic Grupe ima priliku prijaviti svoje inovativne ideje bilo da je riječ o inovaciji proizvoda ili procesa, organizacijskoj inovaciji ili onoj marketinško-prodajnoj.

BODY AND MIND

Kompanija omogućuje bavljenje sportom, poticanjem internih sportskih klubova, koji kao dio programa predstavljaju idealan način trajnog oblika rekreacije i zabave kroz pojedine sportove. Zaposlenici mogu pokazati svoj sportski duh povećanjem broja klubova i njihovih članova svake godine i sudjelovanjem u različitim natjecanjima i turnirima u regiji u kojoj predstavljaju Atlantic Grupu i brendove tvrtke.
Dio programa je i najveći korporativni sportski događaj, Sportski vikend, koji se organizira jednom godišnje gdje se zaposlenici Atlantic Grupe mogu  prijaviti i natjecati u različitim timskim ili individualnim sportovima. Osim sportskih klubova i Sportskog vikenda, tim Atlantic Body and Mind redovito organizira dodatne aktivnosti, projekte, programe obuke i radionice koji zaposlenike potiču da se bave fizičkim aktivnostima i usvoje navike zdravog životnog stila.

AMBASADORI VRIJEDNOSTI

Atlantic program ambasadori vrijednosti provodi se od 2011. godine. Kroz ovaj program zaposlenici Atlantic Grupe imaju priliku iskazati se te najbolje predstavljati naše vrijednosti – strast, rast, otvorenost i brigu. Imaju priliku prepoznati i pohvaliti kolege koji najbolje predstavljaju jednu od tih  vrijednosti.


UPRAVLJANJE UČINKOM

Sustav upravljanja učinkom (U3) u Atlantic Grupi povezuje uspjeh pojedinog zaposlenika i uspjeh cijele tvrtke tako što usklađuje organizacijske, odjelne i individualne ciljeve te tako što poboljšava učinkovitost pojedinca i tima. Drugi aspekt kojeg potiče sustav upravljanja učinkom i razvojem je korporativna kultura.
Atlantic Grupa kao organizacija orijentirana na rezultate svoj U3 sustav temelji na:
•na jasno dodijeljenim i definiranim odgovornostima za rezultate
•procesu upravljanja učinkom koji osigurava iskoristive informacije na kojima se temelje poslovne odluke
•individualnom razvoju, naknadama i povlasticama, nagradama i priznanjima koji su povezani s utvrđenim uspjehom
•procesima upravljanja učinkom koji su ,,pozitivni'' po svojoj prirodi i potiču na poboljšanja te se ne primjenjuju kao mjera kazne


SUSTAV NAGRAĐIVANJA & POVLASTICE ZA ZAPOSLENIKE

 Atlantic nagrađuje svoje zaposlenike pošteno i stimulativno, u skladu s prevladavajućim uvjetima na lokalnom tržištu. Redovno prikupljamo podatke s tržišta rada, osiguravajući pritom da naše strukture nagrađivanja ostanu konkurentne. Naš sustav nagrađivanja dobro je strukturiran i transparentan u svojoj primjeni.

  • Raspodjeljuje prikladne zaposlenike na odgovarajuća radna mjesta
  • Postavlja zahtjeve i norme, konačne ishode i mjere
  • Pruža stalno mentorstvo i povratne informacije
  • Stvara osnovu za učinkovite sustave koji nagrađuju osoblje za njihove doprinose
  • Zaposlenicima pruža prilike promaknuća/razvoja karijere

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI


​Atlantic Grupa je, donošenjem vlastitog Kodeksa korporativnog upravljanja, u svoje poslovanje ugradila najviše standarde korporativnog upravljanja te se opredijelila za uređenje svog djelovanja. To se odnosi i na ostale subjekte s kojima ulazi u poslovne odnose ali i prema vlastitim zaposlenicima, u skladu s navedenim načelima poslovnog ponašanja.
U skladu s time, Atlantic želi svojim zaposlenicima osigurati pravo na pošten, odgovoran, transparentan i etičan rad, odnosno radno okruženje u kojem se poštuju navedena načela poslovnog ponašanja. Stoga je s početkom 2020. godine donijela Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti te time propisala postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe. Zaposlenici za tu svrhu imaju dostupan Pravilnik te dostupnu mail adresu [email protected]

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
[email protected]