Obveznice


Atlantic Grupa d.d. („Izdavatelj“) planira izdanje obveznica u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 200 milijuna, dospijeća 2021. godine, oznake ATGR-O-216A, ISIN HRATGRO216A9 („Obveznice“). Imatelji postojeće obveznice Izdavatelja oznake ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 („Postojeće obveznice“) imat će mogućnost prodaje Postojećih obveznica ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, sukladno uvjetima navedenim u Prospektu i Pozivu na upis. Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.. Knjiga upisa za Obveznice otvorit će se u utorak, 14. lipnja 2016. u 09:00 sati, a zatvorit će se istog dana u 13:00 sati.

OGRANIČENJE U ODNOSU NA ZAINTERESIRANE ULAGATELJE: Informacije i ponuda sadržani u ovom Pozivu za upis i Prospektu upućeni su isključivo zainteresiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj. Namjeravani primatelji informacija i ponuda sadržanih u Prospektu i Pozivu za upis su isključivo rezidenti Republike Hrvatske.
 

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznice ATGR-O-216A PDF

Poziv ulagateljima na upis obveznica PDF (180 kb) 

Prospekt obveznice ATGR-O-216APDF (2,4 MB)  

Prospekt obveznice ATGR-O-11CAPDF (2.4 MB)  

Prospekt obveznice ATGR-O-169APDF (3.4 MB) 

DIONICE I OBVEZNICE


KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]