TFI-POD I GFI-POD


2020

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće Q1 2020 XLSX (451,3 KB)

Nekonsolidirano nerevidirano financijsko izvješće Q1 2020 XLSX (431,0 KB)

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]