FINANCIJSKI REZULTATI


2017

Prezentacija konsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata Atlantic Grupe u 2017. godini PDF (2,4 MB)

2016
2015
2014
2013
2012
2011

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com