Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2019., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva  PDF

28.02.2019. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2018. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2018. godinu
29.03.2019. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu
30.04.2019. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine
30.07.2019. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2019. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
29.10.2019. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2019. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2019. godinu

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 

19. ožujka 2019.
6. i 7. svibnja 2019.
3. rujna 2019.
10. prosinca 2019.

 
GLAVNA SKUPŠTINA

27. lipnja 2019. godine

Poziv na Glavnu skupštinu 2019. PDF

Revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješča za 2018. PDF

Godišnje izvješće s revidiranim konsolidiranim financijskim izvješćem za 2018. PDF

Izvješće Nadornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. PDF

Prijedlog Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih godina i upotrebi dobiti iz 2018. PDF

Životopis kandidatkinje za člana Nadzornog odbora PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com