Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2022., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva u 2022.  PDF

24.02.2022. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2021. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2021. godinu
29.03.2022. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2021. godinu
28.04.2022. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2022. godine
28.07.2022. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2022. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2022. godinu
27.10.2022. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2022. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2022. godinu.

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine 2022. PDF

NADZORNI ODBOR

18. ožujka 2022.
04. svibnja 2022.
06. rujna 2022.
06. prosinca 2022.

GLAVNA SKUPŠTINA 2022. - 15. lipnja 2022. godine

Odluke Glavne skupštine 15.06.2022. PDF

Poziv na Glavnu skupštinu PDF

Obrazac prijave za sudjelovanje DOC

Obrazac punomoći DOC

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu PDF

GLAVNA SKUPŠTINA 2022. - 20.01.2022.

Poziv na Glavnu skupštinu PDF

Obrazac prijave za sudjelovanje PDFDOC

Obrazac punomoći PDFDOC

Životopis – Vesna Nevistić PDF

Životopis – Zoran Vučinić PDF

GLAVNA SKUPŠTINA 2021. - 16.06.2021.

Odluke Glavne skupštine 16.06.2021. PDF

Izvješće revizora s Izvješćem o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. PDF

GLAVNA SKUPŠTINA 2020. - 18.06.2020.

Odluke Glavne skupštine 18.06.2020. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Prijedlog Politike primitaka članova Uprave PDF

Prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora PDF

GLAVNE SKUPŠTINE 2019.

17.10.2019.

Odluke Glavne skupštine 2019. -PDF

27.06.2019.

Odluke Glavne skupštine PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]