Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2019., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva  PDF

28.02.2019. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2018. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2018. godinu
29.03.2019. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu
30.04.2019. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine
30.07.2019. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2019. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
29.10.2019. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2019. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2019. godinu

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 

19. ožujka 2019.
6. i 7. svibnja 2019.
3. rujna 2019.
10. prosinca 2019.

 
GLAVNA SKUPŠTINA

27. lipnja 2019. godine

Odluke Glavne skupštine PDF

Poziv na Glavnu skupštinu 2019. PDF

Revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješča za 2018. PDF

Godišnje izvješće s revidiranim konsolidiranim financijskim izvješćem za 2018. PDF

Izvješće Nadornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. PDF

Prijedlog Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih godina i upotrebi dobiti iz 2018. PDF

Životopis kandidatkinje za člana Nadzornog odbora PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com