Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2019., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva  PDF

27.02.2020. Financijski izvještaj za cetvrto tromjesecje 2019. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2019. godinu
27.03.2020. Godišnje izvješce, Izvješce revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu- promjena u 25.3.2020. (pdf)
28.04.2020. Financijski izvještaj za prvo tromjesecje 2020. godine
28.07.2020. Financijski izvještaj za drugo tromjesecje 2020. godine i polugodišnji financijski
izvještaj za 2020. godinu
27.10.2020. Financijski izvještaj za trece tromjesecje 2020. godine i devetomjesecni financijski izvještaj za 2020. godinu. 

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 

19. ožujka 2020.
05. svibnja 2020.
01. rujna 2020.
08. prosinca 2020.

 
GLAVNA SKUPŠTINA 2020.

18.06.2020.

GLAVNE SKUPŠTINE 2019.

17.10.2019.

Odluke Glavne skupštine 2019. -PDF


27.6.2019.

Odluke Glavne skupštine PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com