Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2021., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva u 2021.  PDF

25.02.2021. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2020. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2020. godinu
29.03.2021. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2020. godinu
28.04.2021. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2021. godine
29.07.2021. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2021. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
28.10.2021. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2021. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2021. godinuRaspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine 2021. PDF

NADZORNI ODBOR 

18. ožujka 2021.
03. svibnja 2021.
07. rujna 2021.
07. prosinca 2021.

 
GLAVNA SKUPŠTINA 2021. - 16.06.2021.

Odluke Glavne skupštine 16.06.2021. PDF

Izvješće revizora s Izvješćem o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. PDF

GLAVNA SKUPŠTINA 2020. - 18.06.2020.

Odluke Glavne skupštine 18.06.2020. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Prijedlog Politike primitaka članova Uprave PDF

Prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora PDF

GLAVNE SKUPŠTINE 2019.

17.10.2019.

Odluke Glavne skupštine 2019. -PDF


27.06.2019.

Odluke Glavne skupštine PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]