Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2019., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva  PDF

27.02.2020. Financijski izvještaj za cetvrto tromjesecje 2019. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2019. godinu
27.03.2020. Godišnje izvješce, Izvješce revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu- promjena u 25.3.2020. (pdf)
28.04.2020. Financijski izvještaj za prvo tromjesecje 2020. godine
28.07.2020. Financijski izvještaj za drugo tromjesecje 2020. godine i polugodišnji financijski
izvještaj za 2020. godinu
27.10.2020. Financijski izvještaj za trece tromjesecje 2020. godine i devetomjesecni financijski izvještaj za 2020. godinu. 

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 

19. ožujka 2020.
05. svibnja 2020.
01. rujna 2020.
08. prosinca 2020.

 
GLAVNA SKUPŠTINA 2020.

18.06.2020.

*Odluke Glavne skupštine 18.6.2020. PDF

Poziv na Glavnu skupštinu 18.6.2020. PDF

Obrazac punomoći za Glavnu skupštinu DOC

Obrazac prijave DOC

Revidirana nekonsolidirana godišnja izvješća za 2019.g.  PDF

Godišnje izvješće Atlantic Grupe s revidiranim konsolidiranim izvješćem za 2019.g.  PDF

Izvješće NO-a o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.  PDF

Prijedlog Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih godina i upotrebi dobiti iz 2019. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Izvješće revizora na Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Prijedlog Politike primitaka članova Uprave PDF

Prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora PDF


GLAVNE SKUPŠTINE 2019.

17.10.2019.

Odluke Glavne skupštine 2019. -PDF


27.6.2019.

Odluke Glavne skupštine PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]