Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2018., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva PDF

28.02.2018. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2017. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2017. godinu
29.03.2018. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu
26.04.2018. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2018. godine
26.07.2018. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2018. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
30.10.2018. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2018. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2018. godinu.

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 

20.3.2108.
8.5.2018.
3.9.2018.
11.12.2018.

 
GLAVNA SKUPŠTINA
28.6.2018.

Odluke Glavne skupštine- PDF

Poziv na Glavnu skupštinu - PDF
Prijedlog Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih godina i upotrebi dobiti iz 2017.  PDF
Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. PDF
Revidirani nekonsolidirani financijski rezultati za 2017. PDF
Godišnje izvješće Atlantic Grupe s revidiranim konsolidiranim izvještajem za 2017. PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com