Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2021., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva u 2021.  PDF

25.02.2021. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2020. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2020. godinu
29.03.2021. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2020. godinu
28.04.2021. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2021. godine
29.07.2021. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2021. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
28.10.2021. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2021. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2021. godinuRaspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine 2021. PDF

NADZORNI ODBOR 

18. ožujka 2021.
03. svibnja 2021.
07. rujna 2021.
07. prosinca 2021.

 
GLAVNA SKUPŠTINA 2021.

16.6.2021.

Poziv na Glavnu skupštinu 16.6.2021. PDF

Obrazac punomoći za Glavnu skupštinu DOC

Obrazac prijave DOC

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva 2020. PDF

Glavna skupština 2020.- 18.06.2020.

*Odluke Glavne skupštine 18.6.2020. PDF

Poziv na Glavnu skupštinu 18.6.2020. PDF

Obrazac punomoći za Glavnu skupštinu DOC

Obrazac prijave DOC

Revidirana nekonsolidirana godišnja izvješća za 2019.g.  PDF

Godišnje izvješće Atlantic Grupe s revidiranim konsolidiranim izvješćem za 2019.g.  PDF

Izvješće NO-a o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.  PDF

Prijedlog Odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prethodnih godina i upotrebi dobiti iz 2019. PDF

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Izvješće revizora na Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. PDF

Prijedlog Politike primitaka članova Uprave PDF

Prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora PDF


GLAVNE SKUPŠTINE 2019.

17.10.2019.

Odluke Glavne skupštine 2019. -PDF


27.6.2019.

Odluke Glavne skupštine PDF

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 322
F +385 1 2413 901
[email protected]