U Atlantic Grupi poštujemo dobru praksu transparentnosti, otvorenosti i dostupnosti. Za sve dodatne upite i medijima korisne informacije koje ovdje niste pronašli obratite nam se na navedene kontakte.


GABRIJELA KASAPOVIĆ
direktorica Korporativnih komunikacija

NOVOSTI više