Loaded

Kao kompanija posvećena transparentnosti i odgovornom poslovanju još 2013. godine počeli primjenjivati GRI smjernice za izvještavanje o održivosti i tako unaprijediti praksu izvještavanja o ekonomskim, društvenim i ekološkim postignućima.

2021. godine po prvi put napravili smo integrirani Godišnji izvještaj kompanije koji donosi podatke o učinku na širi spektar materijalnih tema u skladu s ciljevima održivosti Atlantic Grupe i novim zahtjevima izvještavanja prema EU i nacionalnim propisima.