Loaded

Predano pratimo nova znanstvena dostignuća i kreativno ih ugrađujemo u svoje proizvode i usluge te na inspirativan i inovativan način podižemo kvalitetu života i poslovanja naših korisnika.

Sustav upravljanja sigurnošću proizvoda u Atlantic Grupi je sveobuhvatan i uključuje sve aspekte sigurnosti hrane, kako bi se prevenirale potencijalne opasnosti. Procesi kontrole kvalitete organizirani su unutar nezavisnih odjela Osiguranja kvalitete u operativnom poslovanju, a uravnoteženi ciljevi kvalitete definirani su na korporativnoj razini.

Sigurnost proizvoda osiguravamo kroz niz kontrolnih aktivnosti usmjerenih na upravljanje opasnostima u svim karikama lanca od dobavljača da potrošača. Sirovine i materijale slijedimo od izvora, dobavljačima postavljamo kriterije sukladnosti koji integriraju parametre kvalitete, društvene i okolišne odgovornosti.

Kontinuirano i cjelovito provodimo analizu rizika identificirajući i implementirajući sve potrebne preventivne mjere u cilju otklanjanja mikrobioloških, kemijskih i drugih vrsta opasnosti. Procesi kontrole kvalitete su organizirani unutar strateških poslovnih područja i na taj način optimizirani prema specifičnim rizicima proizvodnog asortimana.

Učinkovito upravljamo s više od 55 HACCP studija i svake godine realiziramo opsežan monitoring, u partnerstvu s najsuvremenije opremljenim analitičkim laboratorijima. Svi procesi, oprema i infrastruktura te proizvodi i usluge su usuglašeni s zakonskom regulativom različitih tržišta i kupaca. Održavamo visoku razinu kvalitete u fazama transporta, skladištenja i distribucije do kupca.

Svakodnevno potičemo razvoj visoke razine kulture sigurnosti hrane (Food safety culture) uz korištenje ekspertize više od 40 food safety stručnjaka, iskustava iz upravljanja više od 13 proizvodnih i 10 distribucijskih lokacija, uz realizaciju preko 500 sati godišnje održanih edukacija.

ODGOVORNA NABAVA

Cilj nam je ostvariti visokokvalitetne odnose s dobavljačima. Dodana vrijednost iz uspostave takvih kooperativnih odnosa očituje se i u stvaranju zadovoljstva naših potrošača većom inovativnošću, boljom funkcionalnošću i vrhunskom kvalitetom naših proizvoda.

Atlantic Grupa posvećuje veliku pozornost odabiru dobavljača. Odnos s dobavljačima gradimo na kriterijima profesionalnosti i transparentnosti, poštujući u potpunosti zakonodavne okvire i visoke etičke i moralne standarde. Također, želimo graditi odnose s dobavljačima koji dijele naše vrijednosti i promiču jednake standarde.

Ti standardi prije svega uključuju:

  • poštivanje zakona, uključujući zabranu davanja ili primanja mita i neprimjerenog nagrađivanja za sklapanje poslova ili ostvarivanje suradnje,
  • poštivanje ljudskih prava i prava radnika,
  • zaštitu zdravlja i osobne sigurnosti svojih zaposlenika,
  • zabranu korištenja rada djece,
  • zabranu diskriminacije na temelju rase, vjere, spola ili bilo kojeg drugog kriterija, kao i zabranu seksualnog uznemiravanja,
  • poštovanje važećih zakona i standarda o zaštiti okoliša i očuvanju prirode, životinjskih i biljnih vrsta

Više možete saznati na PORTALU ZA DOBAVLJAČE