Odgovornost prema okolišu


Temeljem naše kontinuirane želje za usavršavanjem na svim područjima našeg rada, u 2018. godini smo unaprijedili mnoga područja integriranog sustava upravljanja okolišem i energijom:

 • fokusirali smo se na podizanje učinkovitosti gospodarenja otpadom
 • poboljšali smo načine mjerenja energetske učinkovitosti na lokacijama, te smo sistematično pristupili uvođenju poboljšanja na sustavima prečišćavanja otpadne vode.


Naši zaposlenici iz odjela Marketinga i Razvoja kontinuirano vode brigu o elementima održivosti, što znači da se kod dizajniranja novih proizvoda redovno traže rješenja s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš.

ENERGETSKA EFIKASNOST I POTROŠNJA VODE

Sustav upravljanja energetskom efikasnošću, u djelu mjerenja i planiranja poboljšanja, naslanja se na proces upravljanja izvrsnošću operativnog poslovanja. Odjel izvrsnosti operativnog poslovanja na mjesečnoj razini prati i analizira KPI-jeve zajedno s nositeljima ovih aktivnosti na pojedinim proizvodnim lokacijama. Praćenjem trendova, identificiraju se novi izazovi, područja za poboljšanja i dobra praksa. Inicijative za povećanje energetske efikasnosti iz pojedinih lokacija evidentiraju se na korporativnoj razini, u okviru Centralnog upravljanja investicijama i izvrsnosti operativnog poslovanja. Na ovaj način, centraliziranim pristupom brinemo o razvoju energetske učinkovitosti i realizaciji konkretnih projekata. Kao i prijašnjih godina, i dalje su nam od najvećeg prioriteta u ovom području, investicije vezane na uvođenje naprednijih sustava za kontrolu potrošnje energije, pri čemu je kvalitetno mjerenje neophodan preduvjet za daljnja tehnička unaprjeđenja. Navodimo nekoliko primjera tehnoloških poboljšanja koje smo implementirali na našim proizvodnim lokacijama tijekom 2018.:

 • Grand Prom d.o.o. i Soko Štark d.o.o., Beograd – zamjena kotla energetsko efikasnijim,
 • Soko Štark d.o.o., Beograd – unaprjeđenje sustava za nadzor potrošnje električne energije i prirodnog plina
 • Soko Štark d.o.o., Igroš – investicija u novi pasterizator i energetsko efikasniji kompresor
 • Soko Štark d.o.o., Palanački Kiseljak – povećali smo snage izmjenjivača topline korištenjem termalne vode kao obnovljivog izvora energije
 • Cedevita d.o.o., Apatovec – ugradnja brojila potrošnje goriva i brojila radnih sati,
 • Cedevita d.o.o., Zagreb – ugradnja novog protustrujnog izmjenjivača parovoda za grijanje poslovnih prostora i poboljšanje protustrujnih izmjenjivača za grijanje proizvodnje
 • Fidifarm d.o.o. i Montana Plus d.o.o. – zamjena protustrujnih izmjenjivača za grijanje,
 • Cedevite d.o.o. u Apatovcu, odrađena je revizija programa CIP pranja objekata u sirupani i u proizvodnji, čime smo ostvarili značajna smanjenja potrošnje vode.

EKOLOŠKO PRIHVATLJIVI PROIZVODI

U našoj kompaniji svjesni smo da možemo pažljivim izborom sirovina i ambalažnih materijala značajno smanjiti negativne utjecaje na okoliš tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda. U okviru procesa razvoja inovacija, pod vodstvom Centralnog marketinga, stavlja se posebna pažnja na ugrađivanje elemenata održivog razvoja u sve faze razvoja novih proizvoda. Najviše prostora za poboljšanja uočeno je na području ambalažnog materijala, odnosno, s pravim odabirom materijala za pakiranje, smanjenjem materijala za pakiranje i upotrebom recikliranih materijala. Dodatne aktivnosti kojima se sustavno bavimo na ovom području su preispitivanje uvođenja 100% R PET ambalaže, uvođenje upotrebe materijala u ambalaže koji se može kompostirati, te analiziranje mogućeg smanjenja količine ambalaže na aluminijskim pakiranjima. Ovdje smatramo važnim istaknuti aktivnosti Strateškog poslovnog područja Delikatesni namazi, koje je u suradnji s ekspertnim partnerom za područje ekologije, napravilo analizu životnog ciklusa proizvoda (LCA-Life Cycle Assessment) za nekoliko proizvoda robne marke Argeta. Analiza nam je omogućila bolje razumijevanje doprinosa negativnih utjecaja na okoliš u cijelom lancu proizvodnje, od „polja do stola”. Na taj način, identificirani su najvažniji elementi za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, a rezultati održivosti bit će u nastavnom razdoblju ugrađeni u strategiju razvoja poslovnog programa.

OTPAD I OTPADNE VODE


Poboljšanje gospodarenja otpadom redovan je cilj sustava upravljanja okolišem na svim našim poslovnim lokacijama. Da bi se taj cilj ostvario, kontinuirano provodimo planirane edukacije zaposlenih radi podizanja svijesti o važnosti ekologije. Također, redovno koristimo različite interne kanale komunikacije za edukaciju zaposlenih na ovom području. Primjerice, na našem intranetu, kao i drugim internim korporativnim komunikacijskim kanalima, redovito upućujemo naše djelatnike u važnost odvajanja otpada, što je rezultiralo stvarnom podizanju svijesti zaposlenika o važnosti ove teme.

Kao što su:

 • na lokaciji proizvodnog pogona Soko Štarka d.o.o. u Igrošu izgradili smo ekološko dvorište, dok smo na lokaciji pogona istog društva u Beogradu nabavili nove kontejnere i prihvatne bazene
 • u proizvodnom pogonu Cedevite d.o.o. u Zagrebu nabavili smo ekološki sigurnosni ormar za privremeno skladište otpada za opasan i eksplozivan tekući otpad

IZVJEŠĆIVANJE U SKLADU S GRI NAČELIMAU 2018. godini smo naš izvještaj o održivosti pripremili na osnovu nove verzije Global Reporting Initiative (GRI) standarda (2016.) kako bi se prilagodili najsuvremenijoj međunarodnoj praksi za transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš, gospodarstvo i društvo.

GRI Report 

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
[email protected]