Odgovornost prema okolišu


Održivi razvoj i zaštita okoliša 

Održivi razvoj u Atlantic Grupi slijedi globalne ciljeve održivosti poštujući naše temeljne vrijednosti Strast, Rast, Otvorenost i Brigu. Glavni fokus integriranog sustava upravljanja okolišem i energijom ostaje na podizanju učinkovitosti gospodarenja otpadom i poboljšanjima energetske učinkovitosti. Na području emisija, svjesni važnosti pročišćavanja otpadnih voda u određenim kompanijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, intenzivno i kontinuirano radimo na poboljšanju našeg odgovarajućeg sustava.

U Atlantic Grupi stvaramo kulturu kreativnosti i potičemo naše zaposlenike da ponude inovativne prijedloge za poboljšanje na području zaštite okoliša. Nastojimo formirati zelenije proizvodne procese i ekološke proizvode zbog kojih se troši manje energije, stvara manje otpada i koji su ekološki prihvatljiviji. Kako bi u naša promišljanja o održivosti uključili što više zaposlenika Atlantic Grupe, krajem prošle godine lansiran je Wind of Change izazov, u okviru kojeg su se inicirali prijedlozi održivih rješenja na područjima energije, nabave sirovina, pakiranja i otpada. Podloga i inspiracija za Wind of Change izazov pod nazivom „Održivost" bile su korporativne vrijednosti Otvorenosti ka novim idejama, perspektivama i prijedlozima te Brige jednih o drugima, o kompaniji i okolini.

Potrošnja energije i vode


U okviru integrirane politike kvalitete za područje energije definirali smo da ćemo odabirom tehnologija i usluga prihvatljivih za okoliš, upravljanjem rizicima na području energije te poticanjem aktivnosti za povećanje energetske efikasnosti kontinuirano čuvati i pozitivno utjecati na okoliš.
U nastavku navodimo nekoliko primjera tehnoloških poboljšanja naših pojedinih lokacija, koje smo izvršili u 2019. godini:
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Štarka, ogranak Foodland, ugradili smo sistem za recirkulaciju rashladne vode na tunelskom pasterizatoru i
vakumskom kuhalu s rashladnim sustavom po ESCO modelu, zamijenili LED svjetiljke te ugradili senzore u sanitarnim prostorima,
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Štarka u Ljuboviji pokrenuli smo proces rekonstrukcije kotlovnice i zamjene korištenja lož ulja sa ukapljenim
naftnim plinom na liniji i u kotlovnici,
• u proizvodnoj lokaciji Altantic Štarka u Beogradu nabavili smo novi kotao, rashladnu kulu i rashlađivač, te izvršili izolaciju cjevovoda i
regulacija sagorijevanja gorionika,
• u proizvodnoj lokaciji u Skopju ugradili smo solarne tube i automatska vrata, dok smo na lokaciji skladišnog prostora ugradili pet rolo vrata,
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Grand Bijeljina izvršili smo aktivnosti radi poboljšanja efikasnosti plamenika,
• u proizvodnom pogonu Atlantic Droga Kolinske u Rogaškoj Slatini nadogradili smo puhalicu i promijenili režim filtriranja vode,
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Droga Kolinske u Mirni zamijenili smo agregat za hlađenje,
• na proizvodnoj lokaciji Atlantic Droga Kolinske u Ljubljani izvršili smo dodatnu izolaciju zgrade,
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Cedevita na Planinskoj i Montani Plus izvršili smo aktivnosti za eliminaciju nepotrebne potrošnje energije,
provedbe pregleda i ispitivanja iz područja energetike.

Ekološki prijateljski proizvodi

U Atlantic Grupi smo svjesni da pažljivim izborom sirovina i ambalažnih materijala možemo značajno smanjivati negativne utjecaje na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.
U tijeku je nekoliko projekata za pronalaženje rješenja za jednokratnu ambalažu i za upotrebu recikliranog i reciklirajućeg ambalažnog materijala. Pri upravljanju poslovanjem robnim markama Atlantic Grupe, kontinuirano radimo na njihovim poboljšanjima iz aspekta održivog razvoja, pri čemu možemo istaknuti nekoliko primjera dobre prakse.
Poslije dubinske analize životnog ciklusa LCA koju smo napravili za određene proizvode Argete na osnovi koje smo izračunali utjecaje na okoliš u cijelom lancu vrijednosti koji nam je služio za planiranje poboljšanja, organizirali smo radionice za traženje kreativnih rješenja kako bi robnu marku plasirali što više na održivoj ljestvici.
Drugi primjer koji možemo istaknuti je održivi način upravljanja vodnim resursom prirodne mineralne vode Donat Mg. Punimo samo toliko prirodne mineralne vode koliko dolazi iz izvora i neprekidnim nadziranjem razine podzemne vode osiguravamo da se nivo vode ne promjeni.
Na taj način osiguravamo da izvor vode bude dostupan budućim generacijama. Dobro upravljanje osigurava nam visoko kvalitetan besprijekoran resurs s mineralima i prirodnim CO2 izbjegavajući prekomjerno iskorištavanje i održavanje obnovljivosti resursa. Veliku pažnju posvećujemo smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i razvoju tehnologija punjenja u 100 % recikliranoj PET ambalaži (rPET). U skladu s europskim zakonima boca Donata Mg će do 2025. godine sadržati najmanje 25% rPET.
Na svom putu prema održivom razvoju brend Barcaffe je lansirao proizvod Barcaffe Bio, prvi brend pržene mljevene organske kave u portfelju. U 2020. upravo na tom proizvodu uvodimo novu ambalažu, foliju koja ne sadrži aluminij i na bio je osnovi. Sastoji se od 70 % sirovina iz obnovljivih izvora i manje je težine što rezultira u smanjenju emisija stakleničkih plinova (CO2) za 63 % tijekom njene proizvodnje. Također, inicirali smo aktivnosti radi pronalaženja ekološki najprihvatljivijeg rješenja za reciklabilnu šalicu za kavu na putu.

Otpad i otpadne vode

Veći održivi pomak, posebno s gledišta kružne ekonomije, može se naći u okviru gospodarenja otpadom kojeg generiramo na dvorištima naših proizvodnih lokacija. Dugogodišnje traženje prilika za otpad od jute iz programa kave donijelo je rezultate. U pilot projektu pokrenutim u suradnji s Institutom za celulozu i papir, uspjeli smo jutu pretvoriti u papir. Sljedeći korak je pronalaženje rješenja za obradu cjelokupne količine otpadne jute i pronalaženje korisnika papira od jute. Dodatno smo u Atlantic Drogi Kolinskoj na lokaciji Izola nabavili presu i veću ekološku stanicu za kemikalije na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Navodimo nekoliko primjera poboljšanja gospodarenja otpadom:
• u proizvodnoj lokaciji Atlantic Cedevite u Apatovcu ugradili smo uređaj za dehidraciju mulja iz pročistača otpadnih voda,
• za proizvodnu lokaciju u Skopju u svrhu podizanja kvalitete odvojenog sakupljanja otpada pribavili prešu za baliranje papira i strech
folije,
• na proizvodnoj lokaciji u Atlantic Štarku u Beogradu renovirali smo ekološko dvorište, pokrenuli proces odvajanja dodatne vrste otpada iz
proizvodnje koja se šalje na kompostiranje što je nova grana reciklaže na tom tržištu,
• u distribucijskom centru Šimanovci izradili smo eko-dvorište i dopremili metalne kontejnere za komunalni otpad,
• na proizvodnoj lokaciji Atlantic Granda smo u posljednjem tromjesečju godine smanjili količine odvojeno sakupljenog otpada zbog novog
načina pakiranja sirovine, što je smanjilo količine otpadne ambalaže sirove kave za više od 60%,
• na proizvodnoj lokaciji u Atlantic Grandu u Bijeljini izgradili smo nadstrešnicu za skladištenje otpada

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
[email protected]