Odgovornost prema okolišu


Naša briga za okoliš proširila se od lokalnog pristupa do korporativne razine s konzistentnim EMS-om (Environmental Management System) i s glavnim fokusom na održivost i zaštitu budućnosti. Povezivanjem aktivnosti koje su u tijeku i potiču iz tri dimenzije – okoliš i energetska učinkovitost, ljudi i društvo i upravljanje, Atlantic Grupa napravila je značajan iskorak prema održivosti. Sustav održivog upravljanja okolišem temelji se na dobro promišljenoj i ekonomičnoj upotrebi prirodnih izvora, koristeći ekološki prihvatljivije tehnologije u proizvodnji, smanjenju otpada i manjoj potrošnji energije i vode. Međunarodni certifikat o upravljanju okolišem ISO 14001 dokazuje da je naš sustav upravljanja okolišem usklađen sa standardima najbolje prakse, a izvještaj izdan u 2014. i 2015. godini u skladu sa smjernicama GRI 4 svjedoči o tome da smo kontinuirano progresivna regionalna kompanija po kriteriju transparentnosti.

Atlantic Grupa u svom poslovanju kontinuirano podržava i promovira principe održivog razvoja: ekonomski prosperitet, ekološku prihvatljivost i socijalnu odgovornost. Širenje principa koji se odnose na okoliš provodimo na tri područja – među zaposlenicima, u poslovnim procesima i vanjskim dionicima koji uključuju i potrošače.

STRATEŠKI OKOLIŠNI RAZVOJ ATLANTIC GRUPE

Sistem održivog upravljanja okolišem temelji se na dobro promišljenoj i ekonomičnoj upotrebi prirodnih izvora, koristeći ekološki prihvatljivije tehnologije u proizvodnji, smanjenje otpada i manjoj potrošnji energije i vode. Prema tome smo izgradili sistem upravljanja okolišem koji se temelji na tri glavna stupa. Naš korporativni EMS napravljen je na način da osigura kontinuirano poboljšanje našeg učinka na okoliš. Temeljni elementi ovog EMS-a su:

 • Opredjeljenje top menadžmenta i definirane odgovornosti
 • Identificiranje utjecaja na okoliš
 • Komuniciranje politke upravljanja okolišem
 • Postavljanje ciljeva, programa i planova u zaštiti okoliša
 • Redovni ciklus revizije

U cilju da se smanji utjecaj na okoliš i da održimo razinu održivosti, postavili smo ključne ciljeve u zaštiti okoliša:

 • Racionalizacija potrošnje goriva i vode
 • Smanjenje otpada i porast prakse odvajanja otpada
 • Omogućavanje usklađenost sa zakonima o zaštiti okoliša
 • Stvaranje korporativne kulture naklonjene zaštiti okoliša

Upravljanje okolišem u Atlantic Grupi ima dugu tradiciju. Nekim proizvodnim lokacijama je certifikat upravljanja okolišem ISO 14001 dodijeljen prije više od 10 godinaTijekom proteklih godina glavni fokus je bio na implementaciji sustava upravljanja energijom. Glavni cilj implementacije sustava je utvrditi mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, troškova i utjecaja na okoliš. Gospodarenje otpadom i sprečavanje onečišćenja ostaju naš trajni prioritet. Ostale važne ekološke aktivnosti provedene su istovremeno u četiri ključna područja:

 • integracija ekološke perspektive u sva poslovna područja i funkcije,
 • integracija ekoloških vrijednosti u postojeće projekte,
 • niz aktivnosti za podizanje ekološke svijesti zaposlenika,
 • prvi izvještaj o održivom društveno odgovornom poslovanju u skladu s GRI načelima.

Detaljnije informacije o ekološkim aktivnostima u četiri ključna područja možete pročitati u godišnjem izvješću Atlantic Grupe.

PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI ZAPOSLENIKA

Briga za okoliš sastavni je dio poslovanja Atlantic Grupe. U 2015. godini nastavili smo svoj put prema integraciji ekoloških vrijednosti u postojeće projekte, pod nazivom Zeleni Atlantic (Atlantic Green – Opportunity to grow in harmony with nature).

Realizirane aktivnosti u okviru Atlantic Green projekta:

 • EKOLOŠKI OTOCI - Objedinjenje ekoloških otoka na 30 lokacija u 7 država. U Atlantic Grupi odvojeno sakupljamo otpad već duže vrijeme, što je postalo još jednostavnije instalacijom ekoloških otoka koji su dobili novi izgled. Godišnje odvojeno sakupimo oko 4.500 tona otpada, što predstavlja skoro 70% količina otpada na dvorištima naših kompanija. Na sedam lokacija, od ukupno sedamnaest, odvojeno sakupljamo preko 94% otpada. Time se još jednom stvara prilika da se okoliš zaštiti od komunalnog otpada koji opterećuje okoliš, da se reciklažom materijali vrate nazad u upotrebu i pritom im se da novi život. Pogoditi pravi koš, izazov je koji predviđa program Atlantic Green, a koji slijedi na svim Atlanticovim lokacijama.
 • ATLANTIC GREEN VIDEO - Obilježavanje dana zaštite okoliša Atlantic Green videom.
 • ČLANCI - Objava niza članaka s područja zaštite okoliša na intranetu i u Atlantic News-u.
 • SADNJA DRVEĆA - Sadnja drveća na proizvodnim lokacijama u Novoj Gradiški, Rogaškim vrelcima, Mirni i Izoli.
 • EKOLOŠKI ELEKTRIČNI AUTOMOBIL – u 2015. godini Atlantic je počeo s popunjavanjem voznog parka ekološki prihvatljivim vozilima. Renault Zoe jedan je od prvih takvih nabavljenih automobila i prikladno je označen
 • DAN VRIJEDNOSTI (VALUE DAY) - U okviru Dana vrijednosti u raznim aktivnostima sudjelovalo je više od 1.500 Atlantikovaca u 7 zemalja.
 • GREENINOWAVE - Nadogradnja internog programa za poticanje kreativnosti i inovativnih ideja Innowave tako da se odvojeno prikupljaju ideje za zaštitu okoliša, zelenih inovacija i onih za ekonomično korištenje prirodnih resursa.
 • NATURALY FIT PROJEKT - Lansiran je Naturally fit projekt fokusiran na promociju kampanje biciklom na posao čime se smanjuju emisije stakleničkih plinova i potrošnja energije povezana s dolaskom na posao.
 • IZVJEŠTAJI - Izvještavanje o održivom društveno odgovornom poslovanju u skladu s GRI načelima.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti kompanije i prenošenje dobre prakse s tog područja postaju sve intenzivnije u Atlantic Grupi. U 2015. je pored projekta promjena postojeće rasvjete LED lampama na svim uredskim lokacijama kompanije, izvršen i niz aktivnosti za smanjenje potrošnje energije i vode. Cedevitin pogon u Zagrebu bilježi značajne uštede vode i pare zahvaljujući instalaciji vodomjernog brojila i daljinskog nadzora potrošnje pare koji su rezultat vlastitih znanja i napora. U pogonu Droge Kolinske u Izoli smo vlastitim znanjem i naporima omogućili iskorištavanje otpadne pare koja se formira u procesu proizvodnje za grijanje sanitarne vode na lokaciji. Osim navedenog, na razini Grupe organizirane su interne edukacije o mogućnostima uštede električne energije u proizvodnji, s ciljem unaprjeđenja ekološke učinkovitosti pogona u budućnosti, dok su u Srbiji oba beogradska pogona implementirala rješenja kojima se značajno smanjuje potrošnja energenata. Na ime poduzetih aktivnosti u ovom segmentu djelovanja, naša operativna kompanija u Skopju dobila je službeni certifikat „Društveno odgovorne kompanije”.

EKOLOŠKO PRIJATELJSKI PROIZVODI

U Atlantic Grupi filozofija održivog razvoja jedna je od temeljnih odrednica u formiranju proizvoda i poslovnih procesa, koja je utkana i u razvoj brendova. Tako se primjerice proizvodi Cockte pune u boce izrađene od 50% recikliranog plastičnog materijala, što godišnje smanjuje potrošnju primarnog resursa za ambalažu (virgin PET) za 365 tona. Proizvodi Argete se od 2009. u Sloveniji pakiraju u aluminijsku ambalažu, a u 2015. navedenu dobru poslovnu praksu prenijeli smo i u njezin proizvodni pogon u Bosni i Hercegovini. Za razliku od klasične, aluminijska ambalaža i novi easy peel mehanizam imaju niži ugljični otisak, a dodatna prednost navedene ambalaže je njezina manja težina, s kojeg naslova je Argeta godišnju otpadnu ambalažu smanjila za 1.600 tona. Uz navedene, „ekološki  orijentirane” brendove, ambalaža Barcaffe BIO kave je razvijena u novom, „ekološki osviještenom” ruhu koje omogućava recikliranje otpadne ambalaže.

IZVJEŠTAVANJE U SKLADUS GRI NAČELIMA

Izvještavanje Atlantic Grupe o održivom razvoju u skladu sa standardima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), započetim 2014. godine, kontinuirano se razvija i nadograđuje novim elementima, čime kompanija potvrđuje svoju posvećenost većoj odgovornosti i transparentnosti u odnosu na sve interesne grupe. Održivo upravljanje okolišem Atlantic Grupe se nastoji bazirati na dobro promišljenom i ekonomičnom korištenju prirodnih resursa, upotrebi ekološko prihvatljivih tehnologija u našoj proizvodnji, smanjivanjem otpada i racionalnom potrošnjom energije i vode. To nas dalje potiče ka traženju najboljih rešenja na području održivog razvoja.

UN GLOBAL COMPACT IZVJEŠTAJ

Kao kompanija opredjeljena za  transparentnost i društveno odgovorno poslovanje, Atlantic Grupa se 2007. pridružila UN-ovoj inicijativi Global Compact. Osim odgovaranja na načela UN Global Compacta, Atlantic je koristio pokazatelje Global Compact incijative kako bi predstavio svoje aktivnosti te odgovorio na interese naših dionika u područjima radnog okruženja, okoliša, zdravlja i sigurnosti te ekonomije.

Download Report

KONTAKTI

T +385 1 2413 900
F +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com