Korporativno upravljanje


Atlantic Grupa donijela je 2020. godine novi Kodeks korporativnog upravljanja kojim je, zamijenivši dosadašnji, uskladila svoje standarde korporativnog upravljanja s primjenjivom europskom i domaćom regulativom te najboljim međunarodnim praksama korporativnog upravljanja. Kodeks definira procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa i struktura nadležnih za dobro upravljanje kompanijom, njihov međusobni odnos, osigurava izbjegavanje sukoba interesa, efikasan unutarnji nadzor, učinkovit sustav odgovornosti te transparentnost informacija. 

Kodeks korporativnog upravljanja PDF

Godišnji upitnik 2021 PDF

Godišnji upitnik 2020 PDF

Godišnji upitnik 2019 (31.8.2020) PDF

Godišnji upitnik 2019 PDF

Godišnji upitnik 2018 PDF

Godišnji upitnik 2017 PDF (250 KB)

Godišnji upitnik 2016 PDF (290 KB)

Godišnji upitnik 2015 PDF (280 KB)

Godišnji upitnik 2014 PDF (300 KB)

Godišnji upitnik 2013 PDF (301 KB)

Godišnji upitnik 2012 PDF (243 KB)

Godišnji upitnik 2011 PDF (243 KB)

KODEKS POSLOVNE ETIKE

Atlantic Grupa potpisnik je Kodeksa etike u poslovanju, čiji je inicijator i sastavljač Hrvatska gospodarska komora. Ovim Kodeksom utvrđuju se osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva. Određivanjem etičkih kriterija pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj sa poslovnom sredinom u kojoj djeluju. Njime se potpisnice obvezuju na odgovorno i etično ponašanje prema drugim tvrtkama na tržištu, te na razvoj kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije. Naputci Kodeksa sugeriraju i zauzimanje za otvoreni javni dijalog i aktivno promicanje skrbi za zaposlenike i okoliš.

Kodeks etike u poslovanju PDF (125 KB)

___

ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA pdf


POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE pdf