Korporativno upravljanje


Atlantic Grupa donijela je 2006. godine Kodeks korporacijskog upravljanja, unaprijedivši tako standarde transparentnosti poslovanja koji su posve u skladu s direktivama Europske unije. Kodeks definira procedure za rad nadzornih odbora, uprave i drugih organa i struktura nadležnih za odlučivanje, te osigurava izbjegavanje sukoba interesa, efikasan unutarnji nadzor te učinkovit sustav odgovornosti. Kodeks tako propisuje obvezu javnog objavljivanja podataka u kategorijama cjenovno osjetljivih informacija, u nastojanju da se poveća transparentnost informacija za postojeće i potencijalne investitore. Kodeksom se regulira i jednakost postupanja prema dioničarima, osiguravajući jednakost svih zainteresiranih strana.

Kodeks korporativnog upravljanja PDF (264 KB)

Godišnji upitnik 2019 (31.8.2020) PDF

Godišnji upitnik 2019 PDF

Godišnji upitnik 2018 PDF

Godišnji upitnik 2017 PDF (250 KB)

Godišnji upitnik 2016 PDF (290 KB)

Godišnji upitnik 2015 PDF (280 KB)

Godišnji upitnik 2014 PDF (300 KB)

Godišnji upitnik 2013 PDF (301 KB)

Godišnji upitnik 2012 PDF (243 KB)

Godišnji upitnik 2011 PDF (243 KB)

KODEKS POSLOVNE ETIKE

Atlantic Grupa potpisnik je Kodeksa etike u poslovanju, čiji je inicijator i sastavljač Hrvatska gospodarska komora. Ovim Kodeksom utvrđuju se osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u okviru hrvatskog gospodarstva. Određivanjem etičkih kriterija pridonosi se transparentnijem i učinkovitijem poslovanju i kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj sa poslovnom sredinom u kojoj djeluju. Njime se potpisnice obvezuju na odgovorno i etično ponašanje prema drugim tvrtkama na tržištu, te na razvoj kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije. Naputci Kodeksa sugeriraju i zauzimanje za otvoreni javni dijalog i aktivno promicanje skrbi za zaposlenike i okoliš.

Kodeks etike u poslovanju PDF (125 KB)

___
IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE ZA 2019. pdf


ODLUKA O PRIMICIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA pdf


POLITIKA PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE pdf