Loaded

S obzirom na vrlo ambiciozne planove rasta, politika isplate dividende Društva se temelji na konceptu da se veći dio dobiti ostvarene u poslovnoj godini, zadrži u svrhu daljnjeg investiranja u razvoj Društva.

Politika isplate dividende Društva će se provoditi u skladu s razvojnim planovima i stanjem na tržištu kapitala, odnosno, sukladno rastu neto dobiti, razine prihoda, očekivanom porastu vrijednosti imovine Atlantic Grupe, te drugim relevantnim čimbenicima. U slučaju ispunjenja gore opisanih uvjeta, namjera je Društva da dioničarima isplaćuje do 45% konsolidirane dobiti u obliku dividende.

Prijedlozi Uprave i Nadzornog odbora Društva za isplatom dividende odražavaju navedeni stav, a konačnu Odluku o isplati dividende, iznosu i načinu njezine isplate utvrđuje se odlukom Glavne skupštine Društva.

Sukladno Statutu Društva i pozitivnim propisima, Uprava može, uz pisanu suglasnost Nadzornog odbora, iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50 (pedeset) % prošlogodišnje dobiti.

Ovlaštenici prava na dividendu utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.