ORGANIZACIJA


Poslovanje Atlantic Grupe je organizirano kroz pet strateških poslovnih područja- SPP Pića, SPP Kava, SPP Slatko i Slano, SPP Delikatesni namazi, SPP Pharma te poslovno područje (PP) Donat.
Poslovi distribucije organizirani su kroz šest distribucijskih područja i globalno upravljanje mrežom distributera. 

Korporativne funkcije podrške osiguravaju primjenu jedinstvenih korporativnih standarda te transparentnije i učinkovitije poslovanje na razini cijele kompanije. Korporativne funkcije podrške imaju centralnu organizaciju i, ovisno o funkcionalnom području koje pokrivaju, pružaju podršku ukupnom poslovanju i razvoju Atlantic Grupe.

Strateške korporativne funkcije podrške podijeljene su na:
• Korporativne aktivnosti,
• Financije, nabavu i investicije,
• Korporativnu strategiju i razvoj,
• Transformaciju i informacijsku tehnologiju.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA