ORGANIZACIJA


Poslovanje Atlantic Grupe je organizirano kroz pet strateških poslovnih područja- SPP Pića, SPP Kava, SPP Slatko i Slano, SPP Delikatesni namazi i SPP Zdravlje i njega.
Poslovi distribucije organizirani su kroz pet distribucijskih područja i globalno upravljanje mrežom distributera. 

Strateške korporativne funkcije, podijeljene na Korporativne aktivnosti i Financije, organizirane su centralno kao strateške korporativne funkcije podrške ukupnom poslovanju. U sklopu Operativnog poslovanja također su na razini Grupe organizirane funkcije Centralne nabave, Centralnog marketinga i Korporativnog upravljanja kvalitetom. Dodatno, zasebna strateška područja su Transformacija i informacijska tehnologija te Poslovni razvoj i strategija. 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA